Hvad sker i Veddum og Skelund oktober og november 2020

Kære foreninger og aktive i Skelund og Veddum. Det sker i Skelund Veddum udkommer 1. oktober 2020. Aktivitetskalenderen vil dække oktober og novembe

Evaluering af mobilitetsprojekt i Havbakke – Havbakkebus og delebil

Evaluering af mobilitetsprojekt i Havbakke – Havbakkebus og delebil Mariagerfjord kommune har igangsat en evaluering af Havbakkebussen og delebilen,

Nyt menighedsråd

I Skelund sogn har der været afholdt menighedsrådsvalg 15. september med følgende resultat: Menighedsråd 2020 – 2024: Hanne Laursen, Titi Ø

Royal Run også i Skelund-Veddum

Royal Run – Fun Family afholder åben park i Elkæret søndag d. 6. septemper klokken 16.30 Kom og hør hvordan vi kan hjælpe hinanden igang me

Skelund kirke i fortid og nutid

Søndag 13. september klokken 14.00 inviterer Skelund Menighedsråd til en kort andagt i Skelund kirke med efterfølgende præsentation af 2 meget for

Dødsfald

Der er oprettet en seddel i Veddum Brugs til ære Hans Schäfer minde.

Sæsonstart i Skelund/Veddum badmintonklub

Skelund/Veddum Badmintonklub Så starter sæsonen igen d. 1/9-20. Der er stadig ledige baner! Kontakt Anette Thorup tlf. 50 59 84 01, for at høre næ

Skovmesse 2020

Vi har i flere år holdt en gudstjeneste i Veddum Byskov på Bakkegårdsvej en søndag aften og med kaffe og kage. Men i år bliver det anderledes! Vi

Generalforsamling i Skelund-Veddum Hallen

Den udskudte generalforsamling i Skelund-Veddum Hallen afholdes tirsdag d. 25/8 kl. 19.30 i mødelokalet på 1.sal. Dagsorden i følge vedtægterne. H

Aflysning foredrag den 24/8-2020

Skelund Lokalhistoriske Forening er desværre nødt til at aflyse foredraget den 24/8-2020 om frihedskæmperen Monica Wichfeld. Foredraget vil blive a

Generalforsamling i Den Bette Skole

Skelund Landsbyforening indkalder til Generalforsamling d. 13. august kl. 19.00 i Den Bette Skole. Der vil bl.a. være uddeling af prisen som årets S

Bøn til borgere i Skelund

Hej Skelund Jeg har en bøn til folk i Skelund Mit navn er Tor Andersen. Jeg er 32 år. Jeg er en af kastrupgårds borgere. dette er ikke et opslag fo