Skelund Lokalhistoriske Forening

Skelund Lokalhistoriske arkiv ligger i forbindelse med Den Bette Skole, Elkærvej 2, Skelund. I arkivet forefindes en stor samling af billeder m.m.

Bestyrelsen for Skelund Lokalhistoriske Forening

Åbningstid er: 1. mandag i hver mdr. kl. 14.00 – 17.00

Udenfor den normale åbningstid kan der træffes aftale med:
Vibeke Pedersen tlf. 23 26 56 31
Annie Sørensen tlf. 22 61 53 89

Bestyrelsen ser således ud:
Formand: Annie Sørensen
Næstformand: Mogens Pedersen

Repræsentant for LMK og Arkivleder:
Vibeke Pedersen

Repræsentant for Gl. Nyt:
Conny Gülche Westphael
Jens Uldahl Pedersen

Bestyrelsesmedlem:
Jens Uldahl Pedersen

Kasserer:
Aage Clausen

Suppleant:
Conny Gülche Westphael
Bent Kruse

Udenfor bestyrelsen:
Sekretær: Vibeke Rolighed Pedersen