Polsk-Dansk Humanitær og kulturel forening Roszkowo

Foreningens historie
Venskabsforeningen blev stiftet den 28. april 1992 af 33 personer, der nedsatte en bestyrelse. Det må erkendes, at det var en tilfældighed, at foreningen så dagens lys. Hvis ikke Line Andersen fra Nørager var begyndt at arrangere ferietur til Polen – med privat indkvartering – var foreningen ikke blevet en realitet. 30 danske familier havde geninviteret de polske værtsfamilier til et ophold i Danmark, som gengæld for den polske gæstfrihed, som de danske feriegæster havde mødt i Polen. Ferieopholdet samt geninvitationen banede vejen for Polsk/Dansk Venskabsforening ”Roszkowo” Venskabsforeningen har siden sin stiftelse udviklet sig i en meget positiv retning ved bl.a. at arbejde ud fra dens formålsparagraffer:

  • • At udbygge og videreføre venskabsbåndene mellem WIELKOPOLSKIE (der bl.a. omfatter Roszkowo/ Wagrowiec / Skoki / Poznan) og Danmark
  • • At yde støtte på det sociale og humanitære område i Polen

Det har givet gode resultater i foreningens 14-årige historie.
Der er bl.a. etableret kurser med tilskud fra Demokratifonden med det formål

  • • at støtte den demokratiske udvikling i Polen
  • • at fremme de demokratiske samfundsforhold
  • • at fremme respekten for menneskerettighederne

I alt har der været knap 350 kursister i Danmark.
Yderligere har der været godt 250 polakker på studietur eller ferietur i Danmark.
Desuden har der været ca. 1000 danskere på ophold i Polen, hvor der blevet aflagt besøg på kommune, hospitaler, skoler, børnehaver, fattiggårde, institutioner m.m..

Der sendes flere gange årligt lastvogne med tøj, legetøj, hospitalsudstyr, plejehjemsudstyr, udstyr til skoler samt store mængder andet brugbart udstyr til Polen.

Markot-organistationen i Polen
Markot er en privat organisation, som har etableret fattighjem – Markot-hjem – over hele Polen. I alt er der ca. 12 – 15.000 fattige/hjemløse tilknyttet hjemmene.

Foreningen har gennem mange år haft kontakt med og støttet MARKOT-hjemmet i Rogozno, hvor der er plads til 250 fastboende. Der er tale om et fattighjem i god gammeldags forstand for enlige forældre, familier i dyb fattigdom samt afvænnings-sted for alkoholikere. Beboerne er så fattige, at de ikke engang får hjælp fra det offentlige, men må tigge sig til alt, hvad de skal bruge for at kunne overleve. Det være sig alt lige fra mad og tøj til kopper, tallerkener, gafler og andet nødvendigt i dagligdagen.
Beboerne har ofte alkoholproblemer som en del af ballasten. Derfor skal de i første gang være modtagere, senere givere af hjælp, således andre kan komme ud af deres sociale, menneskelige og økonomiske problemer.
Beboerne beskæftiges dels ved den daglige drift og dels ved istandsættelse af bygninger m.v.. Endvidere beskæftiges de med dyrkning af 32 ha jord, som MARKOT-hjemmet i Rogozno har fået stillet til rådighed af kommunen.
Forholdene er med hjælpen fra Danmark blevet forbedrede indenfor de sidste år. Der er nu senge til de fleste, og kun når der er mange på hjemmet, sover man på gangen.

Foreningen har støtter også Markot-hjemmet i Poznan – et herberg. Der var fra starten tale om nogle meget faldefærdige bygninger med utætte tage og pap og træ for vinduesåbninger og her er bestemt ikke senge til alle. Så her er der ekstra meget brug for hjælpen fra Danmark til at få stedet bedre beboeligt.

Endvidere støtter foreningen også et ”krisehjem” i Poznan. Et hjem, der fortrinsvis skulle huse kvinder med børn, men p.g.a. fattigdom også modtager ældre mennesker, som f.eks. udskrives fra sygehus uden at kunne klare sig selv.

Hjælpen
Vi har fundet det rigtigt, at netop de fattige og hjemløse i Polen skal have ekstra hjælp. Denne hjælp består i at foreningen sender store mængder af brugbart hjælpeudstyr til Markot-hjemmene, – det være sig alt fra, hvad et menneske har brug for i en dagligdag til traktor til dyrkning af jorden samt byggematerialer til vedligeholdelse og renovering af bygninger. Der er som oftest tale om udstyr, der her hjemme i Danmark ”kasseres”, men som stadig er brugbart og på fattighjemmene gør stor lykke.
Foreningen arrangerer også årligt julefest for især børnene på de fattighjem der støttes, hvor børnene naturligvis også får julegaver, hvad der ikke er økonomisk muligt for forældrene.

Det skal understreges, at vi alle arbejder frivilligt, og selvfølgelig ulønnet. Også dit bidrag vil blive påskønnet, hvad enten det er stort eller lille.

Er du i tvivl om, hvorvidt hjælpen kommer i rigtige hænder, er du velkommen til at tage med på én af de årlige ture til Polen. Her får du ansigter og navne sat på de personer der modtager hjælpen.

Bestyrelsen
Foreningen har en 7 mands bestyrelse.

FormandBent Ole Hansen40195411bent@skelundturistbusser.dk
NæstformandBernt Asp Laursen50758199asp@laursen.mail.dk
SekretærMarta Bednarek28722591martamuzzen@gmail.com
KassererCharlotte Hansen24863549charlottehansen1012@gmail.com
Best.medlemAnni Sørensen22615389annieoghans@mail.dk
Best.medlemKarin Ovesdatter Nielsen40615405karinovesdatternielsen@hotmail.com
Best.medlemKaren laursen51864914peer.laursen@mail.dk

Genbrugsbutik:
Skelund Hovedgade 30, 9560 Hadsund

Hjemmeside:
http://www.polsk-dansk-human.dk/