Udlodning af midler fra Energipark Veddum Kær

Nu kan der søges økonomisk støtte fra Energipark Veddum Kær til projekter og initiativer, der kommer lokalsamfundet til gavn.

• Udlodningen er gældende for 2023. Eventuelt ubrugt pulje overflyttes til efterfølgende år. Puljen er på 220.000 kr/år.

• Ansøgningsfrist 28. februar 2024.

• Foreninger mv. beliggende indenfor en afstand af 4 km framølleområdet kan søge.

• Se kort over området på Veddum.dk og Skelund.dk. Her kan du også finde vejledning til ansøgning.

• Ansøgning sendes på mail til: Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening: [email protected]

• Tilsagn om støtte samt udbetaling 31. marts 2024.

• Senest en måned efter projektafslutning indsendes projektregnskab og fotodokumentation. Ubrugte midler tilbagebetales.

• Der kan ikke søges til dækning af drift.

Prioriteringen af udlodningen foretages af et samarbejdsudvalg fra de to landsbyforeninger. Den endelige afgørelse foretages af Eurowind Asset Management A/S, der er administrator af

Energiparken. Der ydes ikke tilskud til kommunale opgaver.

Vejledning til ansøgning
HUSK:

 • Foreningens navn.
 • CVR nr.
 • Foreningens kontonummer.
 • Vedhæft foreningens vedtægter.
 • Kontaktperson: Navn. Adresse. Telefon nr. E-mail.
 • Det ansøgte beløb incl. moms. (hvis foreningen er momspligtig opgives beløb excl. moms)
 • Projektets formål (max 5 linjer)
 • Beskriv projektet (max 15 linjer)
 • Projektets budget (Angiv restfinanciering, hvis I ikke søger det fulde beløb)
 • Driftsbudget (hvis projektet efterfølgende vil kræve driftsudgifter)
 • Forventet projektstart og afslutning
 • Overskrides den forventede afslutningsdato, skal der søges om udsættelse.
  Senest en måned efter projektafslutning indsendes projektregnskab og fotodokumentation.
  Ubrugte midler tilbagebetales.
  Ansøgning sendes på mail til: [email protected]
  Ansøgningsfrist 28. februar 2024.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *