Midtpunkt

Som det nok er de fleste bekendt, opstod muligheden for at oprette VORES HUS, da Andelskassen lukkede sin afdeling i byen. Bygningen blev købt af en gruppe borgere, der med ildsjæl og energi indrettede stedet, der blev til Skelund Midtpunkt.
Huset bruges nu af de lokale borgere i stor stil til forskellige arrangementer og forskellige tiltag, men samtidig er der blevetplads til fortsat forretningsliv. Andelskassen har fortsat et lejet lokale til rådighed, der er opsat kontantautomat og der er klinik for zoneterapi ved zoneterapeut Helle Færch Ussing,. Endvidere HAR det været muligt at få lidt kulør på kroppen i det lokale solcenter.
Muligheden for sol er og har desværre været en ikke eksisterende mulighed i Skelund Midtpunkt nu gennem en længere tid. Der arbejdes dog på højtryk for at få fundet en løsning, men for nuværende synes kunstig sol i Skelund Midtpunkt dog som værende et stykke fra igen at kunne skinne. Men som sagt, der arbejdes på flere muligheder.

Foruden ovennævnte rummer bygningen yderligere et par muligheder for såvel erhvervslejemål som for andre initiativer. Således er et af rummene er netop ved at blive klargjort som muligt overnatningssted. Der er eller vil blive mulighed for at benytte tekøkken og toilet, så inden for rimelig nær fremtid vil et lokalt hvilested være at finde i Skelund Midtpunkt, således der vil være mulighed for tante Anne og onkel Kurt at overnatte uden nødvendigvis at skulle have telt og campingvogn med.

Hovedaktiviteten i Skelund Midtpunkt er dog til stadighed Skelund Time, hvor der hver fredag er åben bar med interessenterne som skiftende bar personale.
Skelund Time starter omkring kl.15.00 hvor det efterhånden er blevet kutyme, at det er byens seniorer, der mødes til kaffe mv. Seniorerne afløses eller udvides senere på dagen af byens borgere, når arbejdsdagen og ugen er afsluttet. Så bliver det som regel til et par timers hyggeligt selskab, inden der lukkes og slukkes og ønskes god weekend.

Foruden det faste indslag hver fredag byder Skelund Midtpunkt på diverse arrangementer. Gennem de seneste år har det blandt andet været:
Fastelavn, Kulturaften i samarbejde med byens øvrige foreninger, Husets dag, Kunstudstilling, Halloween for børn, Juleøllets frigivelse, Ingers brunkål, Siggi aften, ølsmagning, portvinsaften og sidst men ikke mindst det efterhånden traditionelle Nytårstaffel .
Slutteligt kan nævnes, at Skelund Midtpunkt bruges i stor stil til private fester og arrangementer, dog med udlejning kun efter gældende regler.

I bestyrelsen er der overvejelse om at forsøge med andre og nye arrangementer, for Skelund Midtpunkt er i konstant på jagt efter tiltag, der kan få folk af huse til en hyggelig aften med venner og naboer og hele byens indbyggere.

Desuden arbejdes fortsat på at forbedre muligheden og anvendelse af Skelund Midtpunkt. Som et stort ønske kan nævnes en gennemgribende ombygning af det nuværende te-køkken i forbindelse med baren. Der er ønske om et køkken, der kan anvendes til fremstilling af et festmåltid og med hårde hvidevarer, der kan leve op til en større fest. For at sikre en fortsat positiv udvikling er en udvidelse af anpartshavere ønskeligt. Den kan være med til at realisere nogle af ønskerne. Derfor, hvis du planlægger afholdelse af arrangementer, så kan der med fordel investeres i en anpart i Skelund Midtpunkt. Investering i en anpart vil hurtigt være tjent hjem ved lån af Midtpunkt i forhold til at skulle betale leje hver gang. For investering vil som det altid har været gældende medføre, at man kan låne huset til sine arrangementer, samtidig med at du som anpartshaver altid har mulighed for som første prioritet at kunne vælge Skelund Midtpunkt som stedet for afholdelse af arrangementet, hvorimod ikke anpartshavere kun kan vælge Midtpunkt såfremt andre muligheder i Skelund ikke er til stede og at ingen anpartshavere ønsker at anvende Midtpunkt på samme tid. Skulle det komme så vidt, vil anpartshavere altid have fortrinsret.

Skelund Midtpunkt er både dit og mit samlingssted. Arrangementer og Skelund Time er for OS ALLE

Skelund Midtpunkts facebook side

Ansvar/udvalgNavnMobilE-mail
FormandDorrit Andersen60889950[email protected]
NæstformandTracey Madsen60961296
KassererThomas Jørgensen21714333
SekretærHelle Ladefoged21673334
VærelsesudlejningKetty Olesen40615590
VærelsesudlejningDorrit Andersen60889950[email protected]
BestyrelsesmedlemTonny Olesen40685590
BestyrelsesmedlemPer Boll Jespersen20434333
BestyrelsesmedlemAnni Juul Thorup22721844