Kategori Den Bette Skole

Nyt vedr. Den bette skole skelund

Den Bette Skole

Kære borgere og interesserede i Skelund og omegn. Arbejdsgruppen for den nye forening ”Den Bette Skole i Skelund”, kan meddele, at vi hen over efteråret har arbejdet med forskellige tiltag og idéer for Den Bette Skoles fremtid. Vi er i…

Foredrag om digteren Halfdan Rasmussen

Arbejdsgruppen for Senior Højskolen ønsker et rigtig godt nytår til alle tilhørerne af foredrag i Den BetteSkole i Skelund. Vi vil lige lade jer vide, at første foredrag finder sted mandag d. 22.1. 2024 kl. 15-17Det foregår som sædvanlig i…

Foredrag om jysk sprog og lune

Mandag d. 6. 11. afholdes efterårets sidste foredrag i Den Bette Skole. Det sker med forfatteren Jens Frydendal, som tidligere var skovfoged ved Hedeselskabet  og også tidligere har været  leder af Naturskolen i Viborg. Men emnet for foredraget denne gang…

Strejftur i Lille Vildmose

Den Bette Skole/Seniorhøjskolen er mandag d. 25.9. stedet, hvor den lokale naturfilmsfotograf Hans Flou viser sin nye film: Strejftur i Lille Vildmose. Denne film er Hans Flous nyeste. Han har her filmet de nyere beboere i Tofte Skov, nemlig den…

Overdragelse af Den Bette Skole

Den Bette Skole

Til foreningerne i Skelund Overdragelse af “Den Bette Skole” Skelund landsbyforeningen har på generalforsamlingen d. 21 marts 2023 drøftet og vedtaget at ophøre med at drifte “Den Bette Skole” – dvs. at Landsbyforeningen ophører som “drift-herre” 1. Dec 2023 Grunden…

Foredrag om Kaj Munk

Den Bette Skole

Mandag den 6. marts kommer professor, dr. scient. og lic.phil Peter Øhrstrøm til Den Bette Skole/Seniorhøjskolen i Skelund og holder foredrag om digterpræsten Kaj Munk. Ud over at fortælle om Kaj Munk som præst, digter og samfundsdebattør og hans rolle…