FDF

FDF Skelund-Veddum

FDF Skelund-Veddum er en af ialt over 450 lokale kredse over hele landet. Hver kreds er en selvstændig enhed under Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Kredsen består af en række grupper, et lederråd og en bestyrelse.

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de, i bund og grund, være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden. Til grund for alle aktiviteterne ligger formålet om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Samværet tager sit udgangspunkt ved de ugentlige møder. Men kredsen tager også på weekendture, sommerlejre og afholder masser af fællesarrangementer, hvor alle aldersgrupper er med. Der ligger mange oplevelser og venter!

Du er velkommen i FDF Skelund-Veddum https://www.facebook.com/FDFskelund/
Kredshuset
Elkærvej 2
Skelund