Thor eller Sankt Olav?

Den Bette Skole

Mandag den 18. oktober kommer Rasmus Wichmann og holder foredrag om vikingetidens religioner.

Rasmus Wichmann, der er cand. mag. i historie, har skrevet mange bøger og er en populær foredragsholder. Han vil berette om brydningerne mellem kristendom og vores gamle nordiske tro og
gudeverden.

Han stiller bl.a. spørgsmålene, om danskerne nogensinde blev kristne? Har vi haft religionskrig i Norden?
Og hvordan og hvorfor har så mange hedenske skikke overlevet?

Disse spørgsmål vil R. W. forsøge at besvare, og han mener, det er umuligt at lave klare skel mellem hedenskab og kristendom – ikke mindst fordi vores viden om hedenskabet stort set stammer fra kristne munke. Det er et ømt punkt, siger han.

Foredraget kan høres i Den Bette Skole, Elkærvej 2 i Skelund mandag d. 18. oktober kl. 15.00-17.00
Pris incl. kaffe og brød: 80,- kr.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *