Den Bette Skole

Niels Frank fortæller om Danmarks fjerne fortid

“Den Bette Skole” i Skelund, Elkærvej 2
Mandag d.8/10 kl. 15 – 17
Pris incl. kaffe/brød kr. 70.-

Seniorklubbens Eftermiddagshøjskole inviterer til foredrag om Danmarks historie. Foredragsholderen er Niels Frank, som fortæller, at hans interesse for Danmarks fjerne fortid blev vakt, mens han var enelærer på en lille skole med 14 børn i det vestlige Sydslesvig.

Niels Frank inddeler sit foredrag efter følgende skema:

1) Den ældre stenalder med køkkenmøddingerne

2) Den yngre stenalder hvor landbruget fik sin spæde begyndelse

3) Bronzealderen med Luren og helleristningerne

4) Jernalderen fra ca. 400 f.Kr. til ca. 400 e.Kr. med Guldhornene. Omkring 400 e.Kr. begynder et nyt folk at gøre sig bemærket, ikke kun i munkekrønnikene, men også blandt historikere fra Europa.

Dette nye folk eller stamme var danerne, som formentlig kom fra områderne omkring de russiske floder eller måske helt fra Sortehavets kyst. Dette folk kom langs Østersøens sydlige kyst til området syd for Angel i Sydslesvig. Mødet med de gamle stammer gik naturligvis ikke stille af, hvilket de mange voldanlæg i Sønderjylland vidner om.

I jernalderen blev der bygget forsvarsvolde i næsten hele Jylland. Et af de mest kendte er vel Kong Knaps Dige syd for Viborg. Haller å har formentlig dannet grænse mellem forskellige stammer. Men som tiden gik, blev det danerne, som gav navn til hele landet – Danmark. Måske opkaldt efter sagnkongen Dan.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *