Så skete det endeligt, totalt ud af veddum- skelund – visborg kraftvarmeværk, Det største