Skelund Landsbyforening

Konstituering af den nye bestyrelse i Skelund Landsbyforening er:

FormandMarion Kronbo[email protected]
NæstformandElla Kjær[email protected]
KassereBodil Støvring[email protected]
BestyrelsesmedlemNiels Kjær[email protected]
BestyrelsesmedlemHanne Revsbæk[email protected]
BestyrelsesmedlemHanne Juul Thorup[email protected]
BestyrelsesmedlemGitte Nielsen[email protected]
SuppleantPeter Muhl Nielsen[email protected]
SuppleantKetty Olesen[email protected]
Elsa Zætterberg har det daglige opsyn med “Den Bette skole”  og rigtig mange flere er aktive for Skelund by´s ve og vel – og tak for det.

Skelund Landsbyforenings arbejdsområder er – og lille smagsprøve om livet i Skelund:

Trekanten som er byens grønne plet , Sandgraven som er den gamle “losseplads” på Mølbakvej, bålhytten i Elkæret, Den bette skole med drift og anlæg, Flagallen, Julemarkedet, Byens juletræer, Information til nye og gamle tilflyttere, www.skelund.dk som Jacob Hjul Seedorf arbejde med, landdistrikterne, udlejning af Skelund teltet, kontakten til det offentlige, Skelund og skolen, Sankt Hans aften, samarbejde mellem Skelund og Veddum, Kirsebærallen mellem Skelund og Veddum, og opstart af en tænketank som skal holde liv i Skelund også i fremtiden og mange andre ting det er hvad Skelund Landsbyforening og alle i bestyrelsen arbejder med.

Der bliver også arbejdet på at få lavet et nyt boligområde i Skelund, og alle gode tanker og handlinger modtages med kyshånd + at vi vil gerne appellere til at vi alle værner om Skelunds udseende og holder byen ren og pæn også med en positiv omtale så vi styrket kan bevæge os videre og bibeholde et godt samarbejde alle imellem.

HUSK at tilmelde dig nyhedsbrevet og få nyheder tilsendt automatisk på din e-mail adresse.

Tak til Jacob med det store arbejde som bliver lagt i www.skelund.dk

På vegne af skelund Landsbyforening
Jess Laursen