Vedtagelse af kommuneplantillæg for Skelund Skole

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 62 for et erhvervsområde på Skelund Skole.

Forventet sagsgang TM, ØK, BY

Anledning:

Salget af Skelund Skole er betinget af, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan, der ændrer områdets anvendelse fra offentligt område til erhvervsområde. Byrådet skal tage stilling til, om forslaget til kommuneplantillæg skal endelig vedtages.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet: 1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 vedtages endeligt uden ændringer.

Inddragelse:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 for erhvervsområde ved Skelund Hovedgade har været i offentlig høring i otte uger. Under høringsperioden er der ikke indkommet indsigelser.

Sagsfremstilling:

Baggrund Salget af Skelund Skole er betinget af, at der udarbejdes et nyt plangrundlag for området, hvor anvendelsen ændres fra offentligt område til erhvervsområde. Den nye ejer ønsker at lave et erhvervsfællesskab på 23 lejemål, hvor han ønsker så brede rammer som muligt for hvilke erhverv, der kan være der.

Indhold:

Fagenheden har udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for at ændre anvendelsen for området fra offentligt område til erhvervsområde. Tillæg nr. 62 udlægger et nyt rammeområde SKE.E.2 – Erhvervsområde, hvor der kan være iværksættervirksomheder, lettere håndværks- og værkstedsvirksomheder, kontorer, liberalt erhverv, lager, servicevirksomheder, butikker og webshops, kantine og catering samt mødelokaler til foreninger. Forslag til kommuneplantillæg nr. 62 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 165/2021 – Område ved Skelund hovedgade (se senere dagsordenspunkt) og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til kommuneplantillæg nr. 62. Kommuneplantillægget fastlægger følgende rammer for lokalplanlægningen: Bebyggelsesprocenten for området fastlægges til højst 40 % for den enkelte ejendom, den maksimale bygningshøjde for området er 10 meter, og ny bebyggelse må højst opføres i 2,5 etager.

BESLUTNING:  Indstilles godkendt.

 

Mandag d. 6 sep. var der møde i Udvalget for Teknik og miljø.

Her indstillede vi at den nu færdiggjorte lokalplan for området ved Skelund Skole blev godkendt.
Der var ingen indsigelser indkommet i høringsperioden.
De indsigelser der tidligere fremkom var i den såkaldte offentlighedsfase, og de er blevet indarbejdet i lokalplanen.

Nu skal den godkendes i ØK og byråd og der vil jeg ikke mene der kommer ting i vejen.

Mvh Peter Muhl

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *