Generalforsamling i THOR

Onsdag d. 26. februar 19:00-21:00
Veddum Hovedgade 39

Dagsorden:
a)Valg af dirigent
b) Aflæggelse af beretning, til godkendelse
c)Fremlæggelse af regnskab, til godkendelse
d)Fastsættelse af kontingent
e) Forslag til vedtægtsændring: §6 stk 2: Bestyrelsen består af 3 medlemmer ændres til: Bestyrelsen består af 5 medlemmer”.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 6 (på valg: Sophia og Karsten, modtager genvalg). Hvis vedtægtsforslag bliver vedtaget vælges 2 mere. (Vi har kandidater)
g) Valg af suppleant til bestyrelsen (på valg: Jan)
h) Valg af revisor (på valg: Jesper)
i) Eventuelt

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *