Jubilæums bog om SIF

 

En bog om Skelund Idrætsforening

I efteråret 1937 fusionerede to idrætsforeninger i Skelund, gymnastikforeningen og ”Ungdom og Idræt Skelund” (UIS) til Skelund Idrætsforening, SIF.

Af ukendte årsager ændredes stiftelsesåret med tiden til 1938 og foreningen har derfor i år bestået i 80 år (81 år).

En gruppe af tidligere aktive SIF’ere mødtes derfor i sommeren 2015 og blev enige om, at det var på tide at få foreningens historie skrevet ned. I lyset af denne beslutning blev der i første omgang dannet en arbejdsgruppe på 5 personer. Gruppens første opgave var at definere, hvordan bogen skulle opbygges, og hvordan arbejdsgangen skulle være. Man enedes hurtigt om, at der skulle være en generel fortælling om SIF`S historie, mens hovedkilden skulle lægges på de nuværende og tidligere aktives personlige fortællinger og oplevelser i SIF.

Det har hele tiden været gruppens mål, at de personlige fortællinger skulle dække hele foreningens historie og give et bredere, dybere og mere muntert billede af livet i klubben. Næste opgave var derfor at finde personerne, der havde noget at fortælle og var villige til at bidrage med det.

Der blev udsendt breve. Der blev talt med, telefoneret og mailet til eventuelle fortællere, der blev bedt om at skrive en fortælling fra deres aktive tid i SIF. Hvis de ikke havde mod på at skrive selv, kunne de vælge at blive interviewet og få det optaget på diktafon. Herefter blev interviewet skrevet om til tekst, som den interviewede skulle godkende inden, det kom videre. Senere blev der lavet plakater til opsætning bl.a. i klubhuset, og andre blev sendt ud pr. mail. Desuden blev opfordringen til at fortælle lagt ud på forskellige hjemmesider og Facebook.

I de næste tre år arbejdede gruppen i det lokalhistoriske arkivs regi og indsamlede materiale fra protokoller, foreningspapirer, spillerprotokoller, aviser, scrapbøger, skrevne beretninger, henvendelse til JBU, arkiver og idrætsklubber i omegnen, Hadsund Folkeblad, fotos og lignende til at belyse foreningens generelle historie. Mødeaktiviteten var  i starten ca. hver anden måned, men blev senere meget hyppigere.

For at få det hele til at lykkes var det nødvendigt med en arbejdsfordeling, hvor af kan nævnes :

  1. Alle de indkomne fortællinger blev sendt til samme person, hvor de blev registreret og gemt på PC.
  2. En anden tog sig af kampstatistik ud fra de tilgængelige spillerprotokoller..
  3. En tredie registrerede de indkomne billeder og fandt billeder fra arkivet, der måske kunne bruges i bogen.
  4. To stod for at omsætte interviews til tekst.
  5. Når der blev aftalt et interview, blev det samtidig bestemt hvem, der skulle deltage fra arbejdsgruppen. Der var normalt to eller flere fra gruppen med, som kendte den pågældende og derfor kunne stille de rigtige spørgsmål. Senere blev det så besluttet hvem, der skulle omsætte interviewet til tekst.
  6. Mange af de praktiske ting var vi fælles om.

– En havde kontakt til eventuelle sponsorer (fonde o. l.).

– Flere havde kontakt til eventuelle lokale sponsorer.

– En  tog sig af kontakt og aftaler med trykkeri.

  1. Korrekturlæsning var overladt til 2 personer.

Gruppen har modtaget en lang række fortællinger, så hele 54 fortællere har givet deres besyv med ved at fortælle om deres oplevelser i SIF. Ud af de 54 fortællinger er 13 lavet på baggrund af interviews, hvor af det første allerede blev lavet i efteråret 2015.

Arbejdsgruppen har i den 3-årige periode sagt farvel til enkelte personer, der har valgt at sige fra af forskellige årsager. Nogle af dem følger stadig projektet fra sidelinien, og stiller beredvilligt op, når der er brug for dem. På trods af diverse afgange er gruppen stadig på 5 personer, hvor af 3 har været med fra starten, så der har også været en tilgang. I en periode blev gruppen desuden suppleret med 3 til 4 personer, der hjalp med at rekonstruere foreningens historie for årene 1985 til 2007, da det viste sig, at protokoller og materiale fra de år var forsvundet. Personerne havde alle været aktive i den pågældende periode.

Bogen bliver på 314 A4-sider og illustreres med ca. 260 fotos/tegninger. Den er lavet i et glimrende og konstruktivt samarbejde med firmaet FREKA GRAFISK A/S, Ryomgård, der har stået for layout , trykning og rådgivning undervejs.

Resultatet af anstrengelserne kan ses lørdag den 20. oktober, hvor arbejdsgruppen sammen med idrætsforeningen og lokalhistorisk arkiv inviterer til en præsentation af bogen i SIF’s klubhus.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *