Stor Skelund Skole ang. forslag om lukning af skolen

Det er økonomien!

Nu begynder det så igen, og hvor er det træls, med snakken om at lukke Skelund Skole. For det er jo det skoleleder Lone Slater mener, når hun, i Nordjyske, snakker om at lukke én af skolerne. Man vil jo ikke bygge til den mindre for at lukke den større!

Forslaget fra skolebestyrelsen om at samle skolerne på én matrikel var også fremme inden kommunalvalget i fjor. Da havde det kommunale udvalg bedt dem om et forslag til fremtiden i skoledistriktet. Skolebestyrelsen foreslog altså allerede dengang, at man nedlægger den ene skole for at kunne give eleverne et lige så godt skoletilbud, som skoler med større elevgrundlag.

I valgkampen blev det fremhævet, at det er ikke rimeligt at bede skolebestyrelsen løse den slags problemer!

Ydermere var der bred enighed om, at problemet lå i økonomien. Havbakkeskolen bliver kompenseret for at have to matrikler, så at lukke den ene vil ikke hjælpe.

Men den økonomiske tildelingsmodel, 75% på elevtal, 25% på klassetal, er dårlig for en skole, hvor klassestørrelserne er under 20 elever og gunstig for skoler med mange elever i klasserne, som der typisk vil være på store byskoler i Hobro, Hadsund og Arden.

For at give lige vilkår må tildelingsmodellen ændres – måske til 50/50!

At ”kigge” på tildelingsmodellen var der bred interesse for blandt politikerne til valgmøderne, og nu må det vist være på høje tid at gøre noget ved det.

En stor skole, som Rosendalskolen, kan opspare 1 million på ét år, samtidig med at en mindre skole som Havbakkeskolen ikke engang har råd til én lærer pr. klasse. Det er ikke en retfærdig fordeling, og det må kommunalbestyrelsen ændre.

Det skader bosætningen i landsbyerne, for børn og forældre i de små samfund bliver utrygge ved, at disse trusler om skolelukning kommer op igen og igen!

Jan Thøgersen
Veddum Hovedgade 66
9560 Hadsund
98588226
Jante54@gmail.com

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *