Evaluering “Fest Under Fælles Himmel”

Pressemeddelelse ang. evalueringsmøde for “Fest Under Fælles Himmel”
Styregruppen for Fællesfesten for Veddum og Skelund, der blev afholdt lørdag d. 11. juni, havde inviteret alle involverede parter til et evalueringsmøde i “Den bette skole” i Skelund mandag d. 12. september.
Dagens første punkt bød på styregruppens indtryk af arrangementet, og der blev udtrykt generel tilfredshed med dagen, men man var også klar over, at meget kunne være gjort anderledes – festdagen var f.eks. for lang, og flere af aktiviteterne for børn faldt til jorden, da der næsten ingen børn kom! Generelt var man dog meget glad og tilfreds med, at et af de væsentligste formål med festen var gået i opfyldelse – man havde fået borgere og foreninger fra begge byer til at arbejde sammen om noget fælles!

baliloen
Regnskabet blev også fremlagt. Det gik i 0, med en hensættelse på godt 5000 kr. til et senere tiltag til et fællesarrangement.
Næste punkt på dagsordenen var forbeholdt forslag og ideer til udbyggelse af det gode samarbejde mellem Skelund og Veddum. Man talte om muligheden for at lave en stor fælles Sankt Hans fest f.eks. på Vandværksbakken i Skelund. Der var flere, der ytrede ønske om, at de to byer kunne arbejde sammen om én fælles høstfest og julefrokost for at gøre arrangementerne rentable, og for at styrke fællesskabsfølelsen. En omgang “running-dinner” mellem Skelund og Veddum blev også nævnt, og muligheden for at lave en “Skelund-Veddum Olympiade” blev også fremsat som forslag til fællesaktivitet.
Man vil nu prøve at oprette en ny styregruppe til næste arrangement, og formanden for Veddum Landsbylaug, Leo Korsgaard, tilbød at være med i denne gruppe, så den gamle styregruppes erfaringer, kan blive brugt i et nyt tiltag, der forventes at løbe af stablen om tidligst to år.

Med venlig hilsen
Styregruppen for “Fest Under Fælles Himmel”
Marion Kronbo
Niels Kjær
Leo Korsgaard
Pia Thøgersen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *