Ordinær generalforsamling i Polsk Dansk Humanitær og Kulturel Forening Roszkowo

polsk-dansk-humanitaer-kulturel-forening-roszkowo

Kunne det være noget for dig at høre om hvad vi går og laver i Polsk Dansk Humanitær forening, så kom og være med til generalforsamlingen.

Tirsdag den 17. marts 2015. kl. 19.00.
I Humanitær genbrug, Skelund Hovedgade 30
9560 Hadsund.
http://www.polsk-dansk-human.dk/

Kaffe og kage 25 kr.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014.
5. Indkomne forslag (sendes til formanden senest 7 dage før)
6. Valg til bestyrelse. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Charlotte Hansen, Marta Bednarek & Lene Bach
7. Valg af revisor. På valg er: Poul Jensen for 2 år.
8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. På valg er: Inger Wesenberg og Karsten Bach
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år. På valg er: Lotte Madsen
10. Eventuelt.

Der er mulighed for at melde sig ind i foreningen på dagen og betale.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *