Fra bestyrelsen i VSV

Mandag aften d. 24.sep var der generalforsamlig i varmeværket VSV.
Der var i tillæg også afstemning om forblivelsespligt.

Bestyrelsen indstillede til forsamlingen at vende tommelfingeren opad til forblivelsespligten og stemmerne fordelte sig da også til fordel for forblivelsespligten. Der var 116 fremmødte, 65 stemte for, 50 imod og der var en blank stemmeseddel.
Forinden var der en længere debat og bestyrelsen var under kraftig beskydning.

vsv

Der blev brugt ord som ”forbrugere”, ”kunder”, ”købmandsskab”, ”købmandsbutik” og andre vendinger der indikerer at man har med et normalt sælger-kundeforhold at gøre.
Ord som ”genistreger”, ”hundekunster” blev indimellem brugt til at illustrere nogle af andelshavernes mening om bestyrelsen.

Helt kort: VSV er en andelskonstruktion. Ejerne er varmeaftagerne. Der bliver ikke lavet genistreger eller hundekunster. Bestyrelsen prøver efter bedste evne at manøvrere i farvand der er fyldt med bindinger, lovgivning og historisk dårlige vilkår. Bestyrelsen, der selv er andelshavere, er en ulønnet fritidsbestyrelse, der ikke har særlige forudsætninger, hverken teknisk, juridisk eller økonomisk.
Derfor bruges der også penge på administration, juridisk bistand og teknisk hjælp.

En af egnens boligkonger har desværre efterladt en stor ubetalt regning. Bestyrelsen fik skudt i skoene at der er blevet ydet særkredit til ham! Det har vi selvfølgelig ikke.

Priserne har set i bakspejlet kun gået en vej – nemlig den forkerte. Bestyrelsen har måttet handle.
Derfor har den arbejdet ihærdigt på at skaffe mere spiselige varmeregninger.
Nogle af værktøjerne er billig biomasse-varme fra Hadsund, forblivelsespligt så fællesskabet ikke skal bruge summer på advokatregninger og deraf en vished for morgendagens antal andelshavere så der kan lægges realistiske budgetter. Sidst men ikke mindst finansieres værket på ny således at løbetiden på det samlede lån bliver forlænget. Det kræver flere værktøjer at imødekomme udfordringen, her er desværre ingen nemme løsninger der kan udføres med et snuptag.
Men målet er ubestridt og selvfølgelig en lavere varmepris i 2013.

Bestyrelsen vil på baggrund af afstemningen indstille til byrådet at der vedtages forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Bestyrelsen takker Freddy Krogh og Keld Gerts for stor indsats i bestyrelsesarbejdet og siger velkommen til Anders Andersen, Skelund og Tom Meldgaard, Visborg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *