Verdens smukkeste flag

Verdens smukkeste flag

Valdemarsdag, 15. juni, var en festdag for FDF Skelund-Veddum. Kredsen havde efter ansøgning fået tildelt en ny fane af Danmarkssamfundet.

I forvejen råder kredsen over to faner, men begge meget gamle og slidte. Tilmed hører de en svunden tid til, hvor FDF bestod af to forskellige forbund med piger for sig i FPF og drenge for sig i FDF.

Den nytildelte fane skulle overrækkes til kredsen ved et festligt arrangement i Aalborg på Valdemarsdag, 15. juni, og Skelund Menighedsråd havde besluttet at stille en bus til rådighed for alle i og med tilknytning til kredsen, der ville tage turen med til Aalborg. Det blev til en fyldt bus med glade og spændte både børn og voksne. Ingen af os havde prøvet det her før.

Mødestedet var Slotspladsen ved Aalborghus Slot, hvor alle flagmodtagere og en del andre var samlet. Flere musikkorps var med, militære såvel som civile, og pladsen var fyldt med både musik og smuk fællessang.

Efter velkomst ved Danmarkssamfundets lokalformand Henrik Westen-Jensen holdt direktør på KUNSTEN, Gitte Ørskou, aftenens festtale og forestod efterfølgende selve faneoverrækkelsen.

Fra vores kreds var det Magnus Dröscher og Frederik Busk, der skulle modtage fanen, og det gjorde de på flotteste vis. Vi kan med rette være stolte af de to gæve drenge, som efterfølgende på skift bar fanen igennem Aalborg fra Slottet frem til Budolfi kirke, hvor der var Flaggudstjeneste klokken 20.00 med en næsten fyldt kirke prydet med de mange forskellige faner.

Aftenens prædikant var sognepræst Hans Jacob Hansen, der i sin prædiken bl.a. fremhævede forskellen mellem brug og misbrug af fanen, mellem fædrelandskærlighed og nationalisme.

Efter gudstjeneste og udmarch var det atter tid til hjemtur for vore FDFere. Den nye fane blev omhyggeligt rullet sammen, lagt i det tilhørende fanehylster og anbragt i den ventende bus.

Derpå var der afgang.

Navnlig de yngste var trætte, men der var enighed om, at det havde været et rigtig flot og bevægende arrangement, som havde beriget hver enkelt og givet os alle noget at tænke på.

På Danmarks-samfundets hjemmeside www.danmarks-samfundet.dk kan man læse om Danmarks-samfundets formål og virke.

Herfra en stor ”tak” til Danmarks-samfundet for den flotte fane og ”tak” til Skelund Menighedsråd, der gav os muligheden for at kunne møde så talstærkt frem i Aalborg.

——-
Finn Carpentier
sognepræst

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *