Skelund Skole står til at miste 7. klasse

SKELUND: Næste år bliver Hadsund Kommunes mindste skole endnu mindre. Skelund Skole mister sin ældste årgang, 7. klasse.

Dommen er afsagt af Kultur- og familieudvalget, der fastholder, at de ældste elever fra Skelund fra august 2007 begynder i 7. klasse på Havbakkeskolen i Als.

Udvalgsformand Ronny Thomsen (S) understreger, at der ikke er tale om en ny beslutning.

– Allerede i 2002 bestemte byrådet, at Skelunds 7. klasser senest i 2007 skal flytte. Den beslutning kan vi ikke ændre, siger Ronny Thomsen.

Skolebestyrelsen i Skelund kæmper i mod.

– Vi mener, at Hadsund Kommune lige bør stikke en finger i jorden og vente og se, hvordan skolestrukturen bliver i den nye Mariagerfjord Kommune. Selvfølgelig er vi kede af at miste de ældste elever. Det er bekymrende for skolens fremtid, når man først begynder at skære klasser væk, siger skolebestyrelsesformand Henne Thorup.

I et protestbrev til både Hadsund Kommune og den nye Mariagerfjord Kommunes sammenlægningsudvalg argumenterer skolebestyrelsen, at der ikke er saglige argumenter for at flytte 7. klasse lige præcis nu.

– Skelund er en moderne og nyrenoveret skole, der har alle faciliteter og faglige ressourcer til en 7. klasse, skriver skolebestyrelsen.

Samtidig efterlyser den oplysninger om, hvad der skal ske med de små skoler i en ny skolestruktur for Mariagerfjord.

Ronny Thomsen mener, at Hadsund Kommune blot gør, hvad der alligevel skal ske i Mariagerfjord Kommune.

– Allerede nu ligger det i et budgetoplæg, at 7. klasserne i Mariagerfjord Kommune skal samles på de store skoler, siger han.

Kultur- og familieudvalget argumenterer også med, at 7. klasse naturligt hører tilsammen med 8. og 9. klasse. Kommunen har delt skolerne i faser, der består af 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Det samme gør Undervisningsministeriet.

Penge at spare

Flytningen af 7. klasserne er også økonomi. Med manøvren i Skelund kan kommunen spare cirka en halv lærerstilling svarende til 177.000 kroner om året.

Besparelsen kommer frem, fordi tre 7. klasser kan blive til to. Næste års 7. klasse i Skelund tæller 20 elever i én klasse, mens der er 32 elever i to klasser på skolen i Als.

– Det er bestemt ikke med god samvittighed, at jeg er med til at tage noget fra de små landsbysamfund. Men jeg tror, at Skelund nok skal klare sig – også uden 7. klasse. Under alle omstændigheder driver kultur- og familieudvalget skolepolitik, ikke landsbypolitik, siger Ronny Thomsen.

Ikke varm på idéen

Hobros borgmester Jørgen Pontoppidan (V) er kommende formand for børne- og familieudvalget, som skal styre skoleområdet i Mariagerfjord Kommune. Han bekræfter, at flytningen af 7. klasserne er i spil under de igangværende budgetforhandlinger.

– Men intet er besluttet. Personligt har jeg aldrig været varm på forslaget om at flytte 7. klasser. Jeg synes, at eleverne på de små landsbyskoler tids nok kan flytte ind til de store byskoler, siger Pontoppidan.

Men han erkender, at hans holdning står over for stærke argumenter. Skolefolk og politikere mener, at 7. klasse rent fagligt hører sammen med de ældste klasser. Det er lettere at skaffe kvalificerede lærere og faglokaler, når de ældste årgange er samlet på færre skoler.

– Jeg er parat til at tage diskussionen. Spørgsmålet er, om de store skoler har plads til flere elever, siger Jørgen Pontoppidan.

Flere politikere i Hobro Kommune var i 2003 parat til at flytte 7. klasserne fra fire små skoler og samle dem på kommunes tre store skoler i Hobro. Flertallet i børne- og kulturudvalget blokerede og udsatte diskussionen. Nu er den på dagsordenen igen.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *