Kloge kvadratmeter betyder centralisering

Skelund-Veddum bliver truet igen.
Med et par års mellemrum skal borgerne i Skelund-Veddum åbenbart på barrikaderne for at forsvare de lokale institutioner mod nedlæggelse. Den slags gentagne trusler er meget skadelige for den gunstige udvikling, tvillingebyerne ellers oplever: Højt aktivitetsniveau, tilflytning af børnefamilier, nybyggeri, optimisme med mere.
Alt dette kan gå i stå og dagligvarehandelen risikerer at lukke, hvis vi mister skole og børnehave. Men bare truslen herom undergraver det arbejde vi gør i landsbyforeningerne for at gøre vores lille samfund attraktivt.
Der er brug for en principbeslutning i kommunalbestyrelsen om, at Mariagerfjord ikke undergraver, men støtter udviklingen af bæredygtige landsbysamfund!

Konsulenter bruges som stråmænd.
Som udvalgsformand Svend Madsen allerede i foråret kom til at røbe en plan om, vil man bruge et konsulentfirma til ”fagligt” at legitimere nedlæggelse og centralisering.
Konsulentfirmaet skal lave workshop og analysere, men opdraget er snævert. Der skal analyseres på to scenarier: Enten samles børnehaverne i Skelund og skolebørnene i Als, eller både børnehave og skole samles i Als.
Begge muligheder betyder altså at Veddum mister børnehaven og Skelund mister skolen. Hvis det skal være sagligt bør et tredje scenarie indgå i analysen. Nemlig fordele og ulemper ved at bevare status quo!

Centralisering?
I mange år har tendensen været rationalisering og centralisering i industri, landbrug og i kommunale institutioner. Man taler om stordriftsfordele og økonomisk rentabilitet. Disse værdier kan være relevante i produktionsvirksomheder, men når det handler om at opdrage og uddanne vore børn, er der andre værdier, der tæller mere. Trivsel i et trygt og stimulerende miljø med et overskueligt antal børn.
Det er den slags vilkår, man kan tilbyde i en lille børnehave som Stjernen og i en lille indskoling som på Skelund Skole!

Hastværk.
Helt på tværs af workshop og analyser, har Børn- og familieudvalget pludselig besluttet at indstille børnehaven i Veddum til lukning 1.november!
Det er da et helt ubegribeligt og usagligt hastværk, også set i lyset af at prognoserne forudser stigende børnetal de kommende år. Så der vil være behov for pladsen både i børnehaven i Veddum og på skolen i Skelund. Derudover har det som sagt kæmpe betydning for Skelund-Veddums udvikling at vi har disse institutioner i byerne.

Veddum Landsbylaug

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *