Den Bette Skole program efterår 2013

”DEN BETTE SKOLE” ELKÆRVEJ 2, SKELUND. EFTERMIDDAGSHØJSKOLEN Efterår 2013 Hver mandag eftermiddag kl. 15 – 17 i sæsonen 16/9 – 9/12 2013.

16/9: Aage Astrup: Arkæologiske undersøgelser i Himmerland.

23/9: Torben Winkler: 3 Civilreligion i USA: Det (formelt set) skarpe skel mellem stat og religion/kirke satte (og sætter) religion i en både vanskelig og dynamisk position. Den amerikanske ‘exceptionalisme’ satte fra første færd et fuldstændigt anderledes – sammenlignet med Europa – præg på det amerikanske samfund, hvor de forskellige religioner nu skulle arbejde på ’markedsvilkår’ for at vinde og beholde tilhængere. Hvordan skulle/skal sagen håndteres politisk?

30/9: Lise Andersen: Fra lavadel til højadel – en fortælling om Seefeldterne til Visborggård.

7/10: Sognepræst Anders Bonde, Lyngå: ”Når livet ler er det sjældent kun for sjov…”.

14/10: Torben Winkler: 4. Civilreligion i Europa: Modsat USA har størstedelen af Europa et nært og organisatorisk forhold mellem staten og en dominerende flertalskirke. De europæiske kirker skal modsat de amerikanske ikke (eller kun delvist) arbejde på ’markedsvilkår.’ Modsat USA er Europa som samfund dog blevet langt stærkere sekulariseret – men tendenser til ’civilreligion’ dukker alligevel også op i Europa.

21/10: P. C. Overgård: Færøsk kunst.

28/10: Troels Kold: Georges Bizet – Perlefiskerne – operagennemgang.

4 /11: Torben Winkler: 5. Fra statskirke til folkekirke – samme teologi for danskerne, der skifter fra tvungen til frivillig medvirken med uklar styreform og (ingen?!) ledelse. Münster, Monrad og Grundtvig havde hver sin opfattelse af, hvordan Den grundlovgivende Forsamling skulle løse kirkespørgsmålet. Skulle der lægges en bestemt bekendelsesramme over kirken? – eller skulle rammen være neutral med adgang for (i princippet alle) konfessioner?

11/11 P. C. Overgård: Finsk Kunst.

18 /11: Troels Kold: Georges Bizet – Carmen – operagennemgang.

25/11: Torben Winkler: 6. Folkekirkens stort set monopolagtige status i Danmark har givet den en tve- (eller mange?!)tydig position i dansk samfunds- og kirkeliv. Principielt teologisk er Folkekirken en bekendelseskirke – et led i den universelle kristne kirke, men den har også umiskendeligt været en national kirke med juridiske og kulturelle funktioner. Tillige skal dens status i forhold til staten efter mere end 1½ århundrede (måske) ændres. Hvad så?

2/12: Ilona Roboz Mannheimer: Et langt liv i tre “fædre”lande.

9/12: P. C. Overgård: Norsk kunst.

Man vil også kunne finde programmet for Eftermiddagshøjskolen på nordjyske.dk.

I forbindelse med annoncerne i Hadsund Folkeblad vil der komme indlæg med nærmere omtale af de emner, som foredragsholderne vil behandle.

Cristel Fritz-Jensen tlf. 50 40 56 84
Elsa Zætteberg tlf. 98 58 50 32
Erik Eklund tlf. 98 58 55 22 mail epeklund@gmail.com

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *