Anker Gemzøe fortæller om Kaj Munk

Eftermiddagshøjskole mandag 7. marts fra klokken 15 – 17 i Den Bette Skole, Elkærvej 2, Skelund

Den unge Kaj Munk
ved lektor, dr. phil. Anker Gemzøe (Dansk og Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet)

Foredraget vil begynde med en beretning om nogle af Kaj Munks stærkest virkende oplevelser under opvæksten på Lolland og studietiden i København – baseret på erindringsbogen Foraaret saa sagte kommer (1942) og andre kilder, som der først for nyligt er åbnet adgang til. Vi kommer omkring den lollandske barndom med bl.a. Kaj Munks problematiske forhold til døden på baggrund af forældrenes tidlige død og den rystende oplevelse af bønnens virkningsløshed ved en ung bekendts død; hans ligelige accept både af Indre Mission og Grundtvigianismen; den første politiske begivenhed, der får den unge Munk til at rase mod demokratiet, nemlig salget af De dansk-vestindiske Øer i 1916-17. I hans studietid berøres de vidt forskellige impulser, der lå i hans oplevelse af teologiske dilemmaer; hans fascination af det (bibel)historiske stof; hans satiriske studenterrevyer som ”Klokker” ved Regensen; hans engagement i Studenterforeningen; og endelig endnu en begivenhedsfølge, der yderligere befæstede hans modvilje mod demokratiet: Afgivelsen af Flensborg på baggrund af massivt tysk flertal ved folkeafstemningen og Kristian den Tiendes mislykkede Påskekup i 1920.

Derefter vil foredraget aftegne hovedsporene af disse erfaringer i Kaj Munks dramaer:
– Mødet mellem lollandske og vestjyske erfaringer i de folkelige og religiøse dramaer med højdepunkt i Ordet. – Historiesynet i store historiske dramaer som En Idealist og Cant. – Virkningerne af de skuffende erfaringer med demokratiet, som han oplevede det, i satirisk-politiske samtidsdramaer som ungdomsdramaet Willi Kuhn i Donland og hans aktuelle bearbejdelse af Shakespeares Hamlet fra midten af 1930’erne. Det førstnævnte er et af de mange stykker, der først nu, takket være Kaj Munk Forskningscenteret, bliver tilgængeligt for offentligheden i original form.

Pris inkl. kaffe og brød 70 kroner.
Arr. Seniorklubben

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *