Referat af bestyrelsesmødet i landsbyforeningen

Tilstede: Hanne R, Ketty, Niels, Ella, Bodil, Gitte, Peter, Marion og Hanne T.
Dagorden til og referat af tirsdag D 12/10-2021
Godkendelse af dagsorden; godkendt.

Godkendelse af referat fra D 14/9-21; godkendt.
Siden sidt;
Hvordan har vi det? – ang. infoskærm, lokalhistorisk og legeplads.
Til referat;
Kommunikation
Bestyrelsesarbejde
Bordet rundt.
Der er 3 eksempler på episoder, hvor lansbyforeningens navn er blevet brugt uden dennes vidende og godkendelse.
Infoskærmen;
Til referat
Der er en, der evt. gerne vil overtage styringen og opsætning af info.skærmen.
Vi afventer svar.
Hjertestarter – tilbud fra Falck
Til referat;
Snak om brug af hjertestarter.
Falck tilbyder leasing årligt 3040 kr. og engangsbeløb; skab 3500 kr og 500 opsætning.
Der er en mail fra Falck.
Tidligere har der været aftalt at byens foreninger deles om udgiften.
Ketty vil undersøge ved TrygFonden og har fået mail fra Falck.

Legeplads hvor langt er vi?
Til referat;
Signalværdi
Høringssvar der er fremkommet og sendt til kommunen.
Landsbyforeningen har returneret svar til kommunen.
Svaret sendes til alle i bestyrelsen.
Bo’es cykler er informeret.

Ift. etablering af legeplads.
Byggetilladelse, fundament klar, henv. til Boes cykler vedr. nedsætning og montering af legeredskaber. Tilsyn hvert år ift. legeplads. Evt. indhentes tilbud fra Boes cykler ift. tilsyn.
Herefter start på hvordan indvielsen skal foregå.
200.000 kr. indsamlet pt.
gennemgang af liste over indkomne beløb fra fonde, erhvervsdrivende og private. – opfølgning.
Dag til etablering af legeplads;
Fælles dag, hvor hele byen involveres

Elkæret
Til referat
Fældning af træer
Beskæring af træer,
Syge træer og træer, der når ud over vejen.
Der er fundet ud af hvilke træer
Lørdag d. 16/10 afgives tilbud.
De fældede træer overtages af J.
Bette skolen hvad nu?
Til referat;
Forslag om at to fra bestyrelsen holder et møde med brugerne af betteskolen ift. betteskolens fremtid. Jess inviteres som ordstyrer for mødet. Godkendt.
– Hvis de acceptere?
– Hvis ik de acceptere?
Hvad skal vi som landsbyforening om 5 år og 10 år.
Vi har pligt til at afsøge om nogle foreninger vil overtage.
Der har været 1 runde og nu aftaler vi at køre runde 2 ift. skødet. Herefter overgår det til kommunen.
Fremtiden for betteskolen?

Minigolf
Der er modtaget et beløb fra jem og fix ift. etablering af minigolf bane. Der er søgt i landsbyforeningen navn uden dennes vidende og godkendelse.
Marion spørger ift aftale m jem og fix m. minigolf, der er lavet i landsbyforeningen navn.

Evt.
Opfølgning ift. tlf.abonnement, som der blev spurgt til på møde m lokal historisk arkiv.

Gennemgang af budget-årshjul ift. abonnementer mv. sættes på næste møde i nov.

Næste møde er 9/11-21 kl 19-21.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *