Generalforsamling Skelund-Veddum Husmoderforening

Indkaldelse til generalforsamling i Skelund-Veddum Husmoderforeningen torsdag den 14. oktober kl 19.00 på Mosely (tidligere Den Blå) i Øster Hurup.

Efter en lang Covi-19 nedlukning er vi nu klar til at afholde generalforsamling i Skelund-Veddum Husmoderforening. Vi har ikke haft aktiviteter det seneste halvandet år, og har ikke opkrævet kontingent for 2020, så regnskabet vi godkender er for 01.04.19 – 31.03.20, da der ikke har været transaktioner siden.

Programmet for aftenen ser således ud.
19.00 – ca 19.30 Generalforsamling i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Bestyrelsen beretning og fremtidsplaner. Godkendelse heraf
  3. Gennemgang af regnskab og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen på valg er Dorrit Andersen og Vinnie Brokholm
  6. Valg af 2 suppleanter og 2 revisor. På valg er Dorte Pedersen og Charlotte Hansen. På valg til revisorer er Conny Gülche og Bodil Støvring
  7. Eventuelt

19.30 – Kaffe med kage

20.00 – Besøg hos Trend House, som har gode tilbud til alle på dagen. Ved stor tilslutning kan vi besøge Trend House i hold. Trend House ligger nabo til Mosely.

Der kan efter kaffen købes vin og øl for egen regning hos Mosely, og vi kan hygge os samme til vi slutter kl ca 22.00

Tilmelding nødvendigt SENEST DEN 7. OKTOBER til:
Anette Ladefoged Pedersen: 2894 5245
Dorrit Andersen: 6088 9950
Eller på mail til: brokholm.vinnie@post.tele.dk

På gensyn fra os alle i bestyrelsen
Anette, Louise, Hanne, Dorrit, Dorte, Charlotte og Vinnie

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *