Mariagerfjord Kommunes salg af Skelund skole

Åbent brev
Til Mariagerfjord Kommune v/borgmester Mogens Jespersen
Vedr. Kommunens salg af Skelund skole

Vi henvendte os til dig 10.februar, da skolen første gang var til salg, med et ønske om at komme i dialog om skolebygningernes og områdets fremtid.

I brevet gjorde vi rede for de økonomiske hindringer for, at vore landsbyforeninger i fællesskab kan løfte opgaven med at skabe det fantastiske nye samlende multihus med kultur, kunst, erhverv og foreningsliv for landsbyerne Skelund og Veddum, som bygningerne kan danne ramme om.

Det optimale for os ville være, at kommunen beholdt ejerskabet, som I har gjort mindst ét andet sted i kommunen, så I stadig påtog jer drifts- og vedligeholdelsesudgifter, og at I ydermere ansatte en egnet person et par år i et støttet projektjob med at markedsføre, booke, ekspedere henvendelser og i det hele taget stå for den daglige kontakt udadtil.

Derudover gjorde vi rede for, at i vore projektdrømme og visioner har der kun været fokus på anvendelse af de nyeste bygninger, og dermed efterlades en række bygninger som efter vores mening er i så dårlig stand, at vi ikke kan løfte renoveringen og istandsættelsen, og derfor anbefalede vi, at de bør nedrives og at området reetableres med bynær natur.

Endelig, efter en længere coronapause, mødtes vi med dig, Mogens, og nogle forvaltningsfolk d. 4.maj, men det viste sig, at I havde intet med! Trods vores konkrete udspil fik vi bare en sludder for en sladder og et indtryk af, at kommunen bare ville af med området inden vinteren, og nu har I altså også sat det til salg igen!

Vi hilser naturligvis andre projekter velkomne, og håber at et eventuelt andet projekt har til formål positivt at bidrage til udvikling af vores lokalområder i Skelund og Veddum. Men det er i så fald kommunens ansvar, at man sælger til et gennemarbejdet projekt, og at køber er velkonsolideret med finansieringen i orden, så bygningerne og arealet ikke langsomt forfalder og skæmmer et område centralt i Skelund by.

Vi er interesserede i samskabelse mellem lokale frivillige og kommunen, men hvis vi overtager ansvaret, vil det kræve en ekstraordinær indsats af lokalområdet for at sikre en god daglig drift, hvor hjælp fra kommunen vil være altafgørende for vores muligheder for at indfri visionerne. Vore fælles visioner, der kunne øge bosætningen og udviklingen af kommunens østlige landsbyområder, og som er helt i tråd med §17.4 udvalgets anbefalinger til Landdistriktsudvikling i Mariagerfjord Kommune.

Vi kom med et konkret og konstruktivt udspil 10.februar, nu er det på tide med et konstruktivt modsvar fra kommunen!

På bestyrelsernes vegne
Marion Kronbo, formand for Skelund Landsbyforening og Leo Korsgaard, formand for Veddum Landsbylaug

One comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *