Bliver Skelund Skole solgt?

Mariagerfjord kommune har sat skolen i udbud

I 2019 blev Skelund Skole lukket samtidig med at byrådet også ved årsskiftet havde lukket børnehaven i Veddum. Det var to hårde slag for Skelund-Veddum, men virkningen blev dog mildnet af, at en kreds af mødre oprettede en privat børnehave i Veddum.
Der var bestræbelser for ligeledes at oprette en friskole i Skelund, hvorfor man bad byrådet udskyde lukningen af skolen 1 år. Det ville flertallet imidlertid ikke, hvorved man effektivt fik forhindret friskolen.

Nu står så de tomme bygninger midt i Skelund. Meget velegnede til skole, men ikke til så meget andet. Dårligt vedligeholdte, gamle og nyere bygninger og træpavillioner. Forskellige potentielle miljøproblemer og potentielt farlige legeredskaber. Det hele skal vedligeholdes for ikke at blive en skamplet for byen.

Kommunen har sat området og bygningerne i udbud med en forventet pris på 1,2 million, hvorefter køber vil stå for alle forpligtelser i forhold til miljø, renovering/nedrivning, drift og vedligeholdelse osv. Bud skal afgives senest 25.februar.

Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug har sammen med en konsulent og en byggesagkyndig analyseret mulighederne og problemerne ved at købe bygningerne.

Formændene Marion Kronborg og Leo Korsgaard fortæller:
Konsulenten har opstillet forskellige økonomiske scenarier, og de viser at selv om vi kunne få skolen for 1 kr., ville det være umuligt at få det til at hænge sammen uden borgerbidrag og låntagning!
Bare forbrugsudgifter og såkaldt ”sikker drift” og vedligeholdelse vil beløbe sig til 300 – 400 tusind kroner om året. Uden disse ting kan vi ikke forvente at skabe lejeindtægter, men vi kan endnu ikke vide om vi kan tiltrække lejere og projekter, der genererer indtægter.
Desuden er der de uberegnelige udgifter til renovering eller nedrivning af gamle bygninger og reetablering af området.

Vi er overbevist om, at vi i fællesskab kunne skabe et fantastisk nyt samlende multihus med kultur, kunst, erhverv og foreningsliv for landsbyerne Skelund og Veddum, hvis betingelserne var helt anderledes. Derfor har vi henvendt os til borgmesteren i et brev og bedt om et dialogmøde . Vi ønsker, at kommunen går konstruktivt ind og etablerer nogle vilkår, så vi lokalt vil kunne løfte driften og skabe et lokalt kulturcenter.

Hvis der d. 25. februar fremkommer andre gode projekter, hilser vi dem velkommen, hvis disse eventuelle projekter har til formål positivt at bidrage til udvikling af vores lokalområder i Skelund og Veddum.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *