Telemast i Skelund

Nedenstående korrespondance med kommunen ang. placering af påtænkt telemast i Skelund, har åbenbart foranlediget aktøren til at trække sit ønske om opførsel tilbage.
Skelund Landsbyforening håber at blive taget med på råd en anden god gang.

Med venlig hilsen
Marion Kronbo, Fmd
Skelund Landsbyforening.

”Til Mariagerfjord Kommune.

Skelund d. 16. april 2019.

Skelund Landsbyforening er blevet kontaktet af flere bekymrede borgere der har modtaget et brev fra Mariagerfjord Kommune.
Der er planer om at rejse en tele-mast på 42 meter på adressen Elkærvej 26. Grunden er tom, men beliggende med mange naboer omkring. Naboer omkring adressen har modtaget et brev, der angiver at de har ret til at gøre indsigelser mod opførelsen, såfremt man skulle have det. Landsbyforeningen har forhørt sig, og det viser sig at alle naboer i en radius på tre gange mastelængden skulle have fået brev. Enkelte naboer fortæller dog os at de ikke har fået brev.

Vi har behandlet punktet på vores ordinære møde d. 4. april 2019
Skelund Landsbyforening, der har borgere i Skelund som medlemmer, er imod opførelsen på den nævnte adresse. Det er vi, fordi vi absolut ikke synes at en 42 meter høj mast hører hjemme i en bebygget del af byen. Skelund Landsbyforening støtter at der forefindes god dækning ift mobil telefoni/data. Vi stiller os uforstående overfor, hvorfor man ikke er gået i dialog med os for at finde en hensigtsmæssig placering.

Vi vil derfor gerne opliste nogle alternativer:

”Sandgraven”, et jordstykke der tilhører Skelund Landsbyforening. Den gamle losseplads. Matrikelnr: Skelund By, Skelund 72. Uden for byen.

”Træningsbanen”, et areal der i dag huser SIFs træningsbane, og hvor der snildt kan etableres et fundament til masten. Matrikelnr: Skelund By, Skelund 30a. På kanten af byen.

”Vandhøjen”, i dag hjemsted for Skelund Vandværk, der står i forvejen en TDC mast på arealet. Hvis den ikke er høj nok kunne man sætte den nye ved siden af, hvis det teknisk er muligt. Matrikelnr: Skelund By, Skelund 7i. På kanten af byen.

Fælles for disse placeringer er at de alle tilhører et eksisterende fællesskab, og dermed understøtter livet i en landsby.

En af byens borgere, der bor tæt på Alsvej har dog også tilbudt sin assistance. Matrikelnr: Skelund By, Skelund h.
Skelund Landsbyforening ser frem til en dialog med kommunen om sagen.”

Med venlig hilsen
Marion Kronbo, Fmd
Skelund Landsbyforening.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *