Referat af borgermødet d. 20. maj

Referat borgermøde 20/5 2019 Skelund midtpunkt

Bent Ole bød velkommen. Husk at fortælle dem der ikke er tilstede om mødet. Det er et fælles ansvar at formidle denne viden videre.

Michael Busk valgt som ordstyrer

Jens Lykke:
landdistriktrådet. Kommer mest for at lytte. Anbefalinger peger på at være klare på indsatsmålene, byerne skal være skarp på hvad de vil. Friskoler kommer og går. Skelund/Veddum skal prøve at klikke mod Als der lavede en plan om byfornyelse.
Det er vigtig at finde de lokale kræfter, måske arbejde sammen med andre byer, således at man får en større enhed end kun Skelund-Veddum

Peter Muhl:
Kommunen vedtog marts at skolen lukker pr 1/8-2019
Peter redegjorde for de scenarium han tænker der kan ske.
Helveds scenariet: skolen står tom og bliver sat til salg og ingen køber skolen.
Paradis scenariet: Friskolen får vrisset skolen fra kommunen
Virksomheds scenariet: sætte skolen i udbud og sælge den til højeste bud.
Landsby scenariet: tiltrække erhverv, foreninger, lave et kulturcenter
En ting er sikker der skal en dialog i gang med kommunen. Begge byer skal være enige, således at dialogen med kommunen kan blive konstruktiv.
Hvordan får vi en god og fast dialog. Det gør vi ved at lave et fremtidsværksted. Tilvejebringe både de bedste/positive, samt de dårlige/negative ting.
Der skal være en udviklingsgruppe, der får mandat til fremtidsværkstedet.
Det er vigtigt at afklare hvor langt er friskolen, har de succes eller ikke.
De forskellige bygninger foreningerne har skal i spil, hvad skal der ske med
Alle foreninger i Skelund Veddum skal stå sammen om hvad der besluttes.
Vi skal bruges vores energi på at stå sammen, istedet for at tænke og tale negativt om vores nabobyer i område øst.

Friskolen:
Der er stiftende generalforsamling d 17/6 i midtpunkt. Friskolen er anmeldt til Undervisningsministeret. Der skal laves vedtægter af den nye bestyrelse. Der er bekymringer om børnene bliver rykket til Astrup.
Skolen skal vokse nedefra, dvs at man starter i de små klasser og vokser opad sammen med børnene.
Der er lige nu 27 tilkendegivelser på børn der skal starte i friskolen.
Det vil give god mening med et tæt samarbejde med Kirsebærhaven.
Der mangler et tilbud i området der er langt til de andre friskoler.

Kan vi stå sammen?
Bent Ole
Hvis vi hjælper hinanden, kan vi så enes?
Nummer 2 Skelund/Veddum fest blev aldrig til noget, for hvor skulle den holdes?
Der kommer en ny fest d 14/9 som er noget helt nyt
Måske er tiden inde nu til en fælles hjemmeside.
Måske skal der også nu søges om nye skilte til byerne så vi kommer til at hedde Skelund/Veddum
Der er enighed om at VI kan stå sammen.

Nedsættelse af arbejdsgrupper.
Jan Thørgensen og Bent Ole hjælper friskolen med vedtægter.

Fælles forening for bevarelse af bygninger Skolen
Peter Muhl
Louise Lykke Jørgensen
Thomas Andersen
Thit wolsgaard Asmussen
Michael Busk
Leo Korsgaard
Thomas Bowman
Helle Hansen
Bent Ole Hansen

Der var på mødet god energi og fuldt enighed om at bevare skolens bygninger i byernes fælles hænder.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *