Generalforsamling i THOR

 

Generalforsamling i THOR, Veddum Hovedgade 39, onsdag 27. februar kl.19.00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af beretning, til godkendelse

3) Fremlæggelse af revideret regnskab, til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 6. På valg Morten Hald (modtager genvalg)

10) Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg Jan Thøgersen (modtager genvalg)

11) Valg af kritisk revisor. På valg Jesper Eskildsen (modtager genvalg)

12) Eventuelt

Kom trygt! Vi hygger os med kaffe og kage, og der er kandidater til alle poster

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *