Nye vindmøller og solceller ved Veddum Kær – Indkaldelse af idéer og forslag

Mariagerfjord Kommune indkalder idéer og forslag til den kommende planlægning for opstilling af ni vindmøller og en tilhørende solcellepark ved Veddum Kær. Det er en forudsætning for projektet, at otte eksisterende ældre vindmøller i området fjernes.

Vindmøllerne opstilles på to rækker og har en totalhøjde på op til 149,9 meter. Solpanelerne, der har en højde på 2,5 til 3 meter skal afskærmes med grøn beplantning.

Første led i planlægningsprocessen for opstilling af vindmøller og solceller ved Veddum kær er en debatfase, hvor alle har mulighed for at komme med input til miljøkonsekvensrapporten (tidligere benævnt VVM-redegørelsen), som skal udarbejdes.

Høringsfrist
Hvis du har idéer og forslag til emner, som du ønsker belyst i den kommende planlægning for vindmøllerne og solcellerne, skal du sende dem som e-mail eller almindelig post til Mariagerfjord Kommune, så de er kommunen i hænde senest den 14. januar 2019.

Du kan sende en e-mail til raadhus@mariagerfjord.dk og almindelig post til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Du skal huske at anføre dit navn, adresse og eventuel email.

Borgermøde
Mariagerfjord Kommune inviterer til borgermøde om projektet og den kommende planlægning:

onsdag den 9. januar 2019 kl. 19.00
i Kulturhuset Veddum Sal
Veddum Hovedgade 3, 9560 Hadsund

Alle er velkomne.

Planlægningen for vindmøllerne
Området Veddum Kær er i Kommuneplantillæg nr. 19 udlagt som et potentielt saneringsvindmølleområde. Planlægningen består i udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, et kommuneplantillæg og en lokalplan samt en miljøvurdering af planerne i form af en miljørapport.

En miljøkonsekvensrapport giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser og danner grundlag for såvel en offentlig debat og den endelige beslutning om projektets gennemførelse. I miljøkonsekvensrapporten vil der blandt andet blive gjort rede for anlæggets virkninger på mennesker, flora, fauna og landskab.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk eller min kollega Inger Taylor på 97113612 eller på intay@mariagerfjord.dk

Debatfolder Veddum Kær net[9701]

Venlig hilsen
Vibeke Kjær Christensen
Landinspektør – planlægger

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *