Det kyniske udvalg

I Nordjyske 5.december kan man læse, at Børne- og familieudvalget i Mariagerfjord indstiller skolen i Skelund til lukning fra august 2019.

Et enigt udvalg vælger altså at fokusere på små, usikre muligheder for økonomiske besparelser og ignorerer samtidig de landdistriktspolitiske skader ved disse evindelige centraliseringer. Usikkerheden om vilkår for børnefamilier hæmmer tilflytning og fremmer landsbydød. Børnenes tryghed ved det nære og det kære ofres for teoretiske kortsigtede økonomiske besparelser ved centralisering i store børnehaver og skoler.

Vi holdt borgermøde i sidste uge for at diskutere truslen om lukning og hvorvidt vi skal stifte en friskole. Der blev dannet en initiativgruppe for at ”bygge en redningsbåd”, så vi kan starte en friskole når/hvis byrådet beslutter at lukke folkeskolen i Skelund.

Imidlertid er lovgivningen sådan, at der skal gå et år fra man har søgt om at kunne oprette friskole til den kan starte op med elevtilskuddet. Derfor bad vi politikerne udskyde en eventuel lukning til 2020, så friskolen havde en chance!

Det lader dog ikke til at have gjort særligt indtryk på Karen Østergaard (S) fra udvalget, som deltog i borgermødet, og som i sin argumentation også lod til at betragte det som udelukkende et økonomisk spørgsmål!

Nu må Skelund-Veddum så sætte vores lid til debatten i byrådet og håbe, at man der beslutter at bevare status quo indtil 2020, så analyserne vedrørende overbygning bliver færdige, og så vi kan nå at ”bygge redningsbåden”!

Skelund landsbyforening og Veddum landsbylaug
Jan Thøgersen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *