Klogest at samle det hele i Als?

Svend Madsen føler sig bekræftet i, at det økonomisk rationelle er at samle skole og børnehave i Als. Og selvfølgelig er han tilfreds med det, for så har konsulenterne leveret det resultat, de blev bestilt til, og som Svend Madsen allerede i foråret annoncerede!

Men kan det nu passe?
En ting springer i øjnene; at man forventer at kunne sælge skolen i Skelund for 700.000 kr. mere end skolen i Als! Det vil nok være noget mere sandsynligt, at man kan få 10 mio. mere for skolen i Als, der både bygningsmæssigt, arealmæssigt, vedligeholdelsesmæssigt og mht. beliggenhed er meget mere attraktiv.

En realistisk vurdering vil ændre sammenligningen fuldstændigt. Så er det økonomiske rationale snarere til gunst for det scenarie, hvor man samler 0.-6. årgang i Skelund  og udskolingen samles i Hadsund. Engangsudgiften er nogenlunde lige, og årlig driftsbesparelse er 800.000 kr. større!

Ydermere kan man spørge sig selv, om Als skole kan give et forsvarligt pædagogisk tilbud til en udskoling på kun ét spor og med den økonomiske tildelingsmodel, man åbenbart ikke vil diskutere!
Nu er der altså lavet en økonomisk analyse efter Svend Madsens hoved, hvor han kunne have sparet konsulentudgiften og selv taget ansvaret!
Tilbage står at lave en pædagogisk analyse af muligheder og problemer i de enkelte scenarier med hensyn til tryghed, trivsel og læring for alle børn – også dem med særlige behov.
Desuden er der behov for en vurdering af hvor bredt et undervisningstilbud og hvor stærk en faglighed, man kan tilbyde overbygningen. Endelig bør man medtænke personalets arbejdsmiljø og hvordan man sikrer mulighederne for faglig sparring og udvikling.
Når man sætter dette analysearbejde i værk, vil det være sagligt korrekt også at medtage den eksisterende struktur i analysen.

Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *