Generalforsamling THOR

Generalforsamling i THOR motion og samvær Veddum-Skelund, Veddum Hovedgade 39, onsdag 7. marts kl.19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning, til godkendelse
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab, til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 6. På valg: Sophia Høgh (modtager genvalg) Flemming Hviid (ønsker ikke genvalg, men vi har en kandidat)
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg: Jan Thøgersen (modtager genvalg)
  7. Valg af kritisk revisor. På valg: Jesper Eskildsen (modtager genvalg)
  8. Eventuelt

Kom trygt! Vi hygger os med kaffe og kage, og der er kandidater til alle poster.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *