Ordinær generalforsamling i Polsk-Dansk Humanitær og kulturel forening Roszkowo

Fredag den 17. marts 2017 kl. 19.00 i Humanitær genbrug, Hovedgaden 30, Skelund 9560 Hadsund.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016
5. Indkomne forslag ( sendes til formanden før)
6. Valg til bestyrelsen:

  • 3 bestyrelses medlemmer for 2 år
  • På valg er: Charlotte Hansen
  • Marta Bednarek
  • Lene Bach

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:

  • På valg er: Inger Wesenberg

8. Valg af revisor:
På valg er: Poul Jensen for 2 år.
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

  • På valg er: Martin Lybech

10. Eventuelt.

Se mere på https://www.polsk-dansk-human.dk/

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *