Borgerne er med til at sikre integration af flygtningene i den østlige del af Mariagerfjord kommune

Alle ved, at det er svært at komme til et nyt og fremmed sted, hvor man hverken kender sproget eller kulturen. Når man endvidere som flygtning ikke har andet tøj end det, man ankom i – eventuelt suppleret med lidt håndbagage – understreges det, at det er svært at få et menneskeligt overskud.

Derfor er en gruppe borgere i Als og Skelund gået sammen for at støtte flygtningene, som er kommet til området. Der arbejdes i øjeblikket med 3 forskellige projekter:

1. projekt: Etablering af tøj og varecenter.
For at afhjælpe behovet for tøj og andre rekvisitter, er der i et lille lokale i Skelundafdelingen af Havbakkeskolen blevet etableret et tøj- og varecenter. Her har du som borger mulighed for at komme og aflevere overskydende beklædningsgenstande, legetøj, spil m.m. og på den måde være med til at hjælpe de nyankomne i deres ophold her i landet. Hvis du har noget godt og rent tøj, fodtøj, tasker, legetøj o. lign. bedes du henvende dig til personalet i SFO mellem 15.00 og 16.30 mandag til torsdag, så vil de være behjælpelige med at få det lagt ind i lokalet.

Har du ligeledes noget indbo: Overskydende møbler, køkkengrej eller elartikler (specielt brugte blendere) er vi også meget interesserede – men da det kun er et lille lokale, vi har, vil vi gerne bede om, at I for de større ting afleverer et billede samt navn og tlf, så vil vi sørge for afhentning senere, hvis der er behov for det.

Tøj- og varecenteret har åben for udlevering tirsdag kl. 17.00-18.00 – og man er naturligvis også velkommen til at komme og aflevere ting inden for det tidsrum.

2. projekt: Etablering af lektie- og borgercafe.
Hver tirsdag mellem 17.00 – 18.30 etableres der en cafe i et lokale i skolen i Skelund, hvor de voksne flygtninge har mulighed for at mødes med danskere. Vi har på forhånd lavet aftale med nogle beboere, som har påtaget sig opgaven at være vejledere. Derved vil der blive mulighed for at flygtningene kan få hjælp til at læse danske breve, drøfte eventuelle problemer, få hjælp til lektierne fra sprogskolen eller blot får mulighed for at tale dansk under nogle hyggelige forhold. Samtidig vil der blive mulighed for, at vi danskere også lærer dem og deres kultur bedre at kende.

3. projekt: Afvikling af kulturmøde:
Den 4. februar kl. 14.00-16.00 afvikles der et kulturmøde i Skelund-Veddum hallen. Vi håber der dukker mange interesserede danskere og flygtninge op. Der vil blive serveret kaffe og kage, og der er indlagt små aktiviteter. Det er en enestående mulighed for at mødes og få lært hinanden at kende og udveksle indtryk og livserfaringer.

Vi håber, dette møde bliver den første af en længere række, så kendskabet til hinandens kultur og liv udvides. Vi vil informere yderligere om arrangementet senere.
Jens Laurids Pedersen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *