På roadshow i lokalmiljøet

Før juletravlheden indfandt sig, var vi på rundtur i området for at besøge tilflyttere der har investeret i fast ejendom i landsbyerne. I løbet af det sidste års tid har vi spottet 6 ejendomme/huse der har skiftet hænder. Det fortæller os at situationen ikke som tidligere er fastfrosset. At låne mulighederne er blevet lempet, men at det jo altid er en individuel afvejning der tager udgangspunkt i den enkelte låntagers økonomi.
Flere af dem vi snakkede med fortæller at overvejelserne i høj grad også har drejet sig om daglig drift, her varmeudgifter. Og det har faktisk en kæmpebetydning, for vore lokalsamfund, at den byrde de tidligere udgjorde, dygtigt er blevet udmanøvreret af en aktiv bestyrelse og godt politisk benarbejde. Takstbladet for fjernvarmeværket kan findes på v-s-v.dk hvis potentielle tilflyttere gerne vil vide mere.
Vi havde de traditionelle velkomstkurve med, som indeholdt rabatter fra erhvervsdrivende, handlende og gratis periodevis kontingenter for en række foreninger. Dertil en blomst og en flaske vin. Borgervækst takker de involverede. Nogle af de vi besøgte syntes ikke det var nødvendigt med billede. Det respekterer vi naturligvis.
Vi startede vores rundtur ved Lars og Maria på Veddum Hovedgade nr. 58-60. Ja – det er rigtigt, ejendommen omfatter 2 matrikler, idet nabogrunden tidlige udgjorde en af de tomme grunde der er blevet ledige efter boligkommmisionens saneringer. Lars er bygningsstruktør ved HP byg i Aalborg og Maria er pædagog, – i øjeblikket på barsel med parrets næsten nyfødte dreng. Lars har en søn fra tidligere forhold og på adressen opholder sig også en hund ved navn Bentley. Lars og Maria fortæller, at de trygge opvækstvilkår de selv har haft i Veddum og Skelund, vil de gerne give videre til deres egne. Det har været deres vigtigste overvejelse og har vejet tungt i beslutningsregnskabet.

Her ses Lars Nielsen og Maria Gerts fra Veddum Hovedgade 58-60. Foto: Peter Muhl

Vi traf desværre ingen hjemme på Veddum Kærvej 86. Alligevel vil vi byde Ulrik og Annika velkommen til området, og håber på at de kunne lide kurven.
På Hyltvej 41 er der henover foråret flyttet nye ind. Casper Bonde og Mette Skov har overtaget 1. marts 2016. Sammen med hunden Molly og en amerikanerbil, ødsler parret i plads. Der hører 2 andre længer med til hovedhuset og således er der både rum til hobby og foretagsomhed. Både Casper og Mette har tilknytning til lokalområdet og kender det særdeles godt. Det har været vigtigt for dem at de kender de mennesker de bor iblandt. Samvær og sammenhold betyder meget for dem. Casper er uddannet smed og arbejder ved BAMA i Hadsund og Mette er uddannet materialist, men vælger at gå i gang med pædagog uddannelsen til februar 2017 i Aalborg.

Casper og Mette på Hyltvej 41. Foto: Peter Muhl

På Nørrevangsvej 9 i Skelund bor Birasath Kandakumar sammen med sin familie. Birasath er udlært industritekniker på Specialenheden, Sverigesvej 3 i Hadsund. Han fik meget hurtigt efter endt uddannelse arbejde ved en virksomhed i Støvring. Han var desværre ikke hjemme da vi besøgte dem, men vi fik afleveret kurven og sagt velkommen, selvom Birasath og familie har boet længe i Skelund. Biratsath har købt huset i starten af 2016 og inden da boede de til leje ovenpå El-forretningen i Skelund.
Bodil Lausen, nu Skelund Hovedgade 23 har tidligere boet i lejlighed i Hadsund. Hun ville gerne have sit eget og da hun fik huset fremvist og så baghaven var hun helt solgt. Med i regnskabet for Bodil tæller også de forholdsvis attraktive varmepriser og det at hun har en søster der bor i byen. Bodil har tidligere arbejdet ved Nilfisk i Hadsund. Her arbejdede hun med kantine og rengøring. Borgervækst ønskede Bodil velkommen med en kurv.

Her ses Bodil i sin baghave. Foto: Peter Muhl

Også ejendommen på Elkærvej 42 i Skelund har skiftet ejer i løbet af 2016. Ny ejer er Leif Kjeldsen. Leif er fra Vendsyssel og har gennem mange år været hestehandler. Borgervækst byder Leif velkommen til området. Også han fik selvfølgelig en kurv.
Borgervækstgruppen har i årets løb haft lidt udskiftning. Gruppens ide-kvinde og igangsætter Pia Thøgersen, Veddum, er udtrådt af gruppen men står stadig til rådighed når der skal laves kurve. Ind er trådt Jens Eriksen og Louise Rank Sejersen, der sammen med Leo Korsgaard og Peter Muhl igennem et lille års tid har arbejdet med et PR-projekt der ikke i skrivende stund kan præsenteres. Mere herom senere.
Borgervækst vil ønske lokalsamfundets indbyggere Godt Nytår og vil fremover arbejde videre med at præsentere tilflyttere der køber fast ejendom i området. Vi ville gerne, men vi kan desværre ikke magte også at præsentere nye lejere, den opgave bliver for stor for os. Men det er vigtigt at understrege at vi hilser alle nye indbyggere velkommen til Skelund-Veddum. Efterretninger fortæller at der p.t ikke er meget til udlejning i byerne.

På vegne af Borgervækstgruppen
Peter Muhl

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *