Generalforsamling i THOR, motion og samvær

THOR tordner derudad

Motionsforeningen THOR i Veddum har eksisteret i ét år nu, og det har været et aktivt og begivenhedsrigt år!
Den stiftende generalforsamling i januar -16 viste stor interesse for mulighederne i den nye forening, som skulle tilgodese behov for motion og socialt samvær, samtidig med at den skulle fremme fællesskabet mellem Veddum og Skelund. Derfor fik den navnet: “THOR, motion og samvær, Veddum-Skelund”.
I løbet af året er medlemstallet kommet op på næsten 150 og disse har kunnet deltage i mangfoldige aktiviteter; ugentlig tilbagevendende aktiviteter som MTB og cirkeltræning tit med et socialt islæt ved fælles kaffebord bagefter. Fælles kaffe har også afsluttet pensionisternes formiddagsmotion, efter de har slidt med maskinerne!
Der har også været hold med yoga og slankehold. Mange ting kan lade sig gøre, bare nogen tager et initiativ!
Der har også været flere familieorienterede aktiviteter: Rundbold, hygge og grill; Cykeltur til Ø.Hurup med is og øl; Gåtur i Gravlev ådal med kaffe og kage og weekend på Samsø på cykel.
I år kan man forvente flere aktiviteter af samme slags og nye spændende, hyggelige, sjove ideer, som medlemmer og bestyrelse tager initiativ til. F.eks. Rafleturnering er en ide til i år!
Torsdag d.19. Januar skal der være generalforsamling i THOR, og bestyrelsen håber at lige så mange som sidst vil deltage i debatten om de punkter bestyrelsen har sat på dagsordenen. Ikke mindst vil der blive debat om forslagene til forenkling af foreningslandskabet i byen, idet THOR-bestyrelsen foreslår at lægge to gamle foreninger: “Husflidsforeningen THOR” og “Veddum Oplysningsforbund” ind under “THOR, motion og samvær”.
Senere, efter generalforsamling i Veddum Idræts Forening, foreslås der, at THOR bliver en selvstyrende afdeling af VIF, hvis generalforsamlingen godkender det.

Generalforsamling i THOR, motion og samvær
Torsdag 19.01.2017 kl.19 i THOR, Veddum Hovedgade 39
Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af beretning, til godkendelse

3) Fremlæggelse af revideret regnskab, til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Forslag fra bestyrelsen: Sammenlægning med ”Husflidsforeningen THOR”

6) Forslag fra bestyrelsen: Sammenlægning med ”Veddum Oplysningsforbund”

7) Forslag fra bestyrelsen: ”THOR motion og samvær” gøres til en selvstyrende afdeling af VIF med egen økonomi, hvis det også vedtages ved VIF´s generalforsamling.

8) Forslag til vedtægtsændringer på baggrund af punkt 5 – 7

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 6 (på valg Morten Hald, modtager genvalg)

10) Valg af suppleant til bestyrelsen (på valg Jan Thøgersen, modtager genvalg)

11) Valg af revisor ( på valg Jesper Eskildsen, modtager genvalg)

12) Eventuelt

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *