Korup Ådal stien/kirkestien/hjertestien

Efter at vådområdet er etableret og vandet i Korup å “flyder” frit igen, er Å-gruppen ved at planlægge næste trin for at få etableret en offentlig sti langs Korup Å.

1) Projektet er delt op i 2 etaper :

Etape 1 er en sti med en bredde på 4 meter som bliver placeret på nordsiden af Korup Å – etape 1 går fra Skelund Kirke og til Korup å og videre til det blå hus på Teglbakkevej og er en ca 3 km lang sti. Opgaven er pt. Ved at blive tinglyst af Landinspektør Erik Støvring

Etape 2. Skal kun være en “trampesti” – trampestien starter på Teglbakkevej nr. 36 jord mod vest og går videre langs Korup å og på nordsiden til Korupvej 34

– Grunden til at vi har nedsat en arbejdsgruppe er : At Korup Å er et smuk naturområde som vi i Å-gruppen gerne vil åbne op for alle – dvs. Et nyt offentlig naturområde med en sti som kan benyttes af all: Turister, hundeluftning, hestefolket, lokale mm.

Etape 1 skal etableres således at den kan gennemføres med en “brakpudser” – og stien skal etableres som en natursti. ( se tegning)

Der vil blive placeret Restepladser flere steder på sti forløbet, når tinglysningen er tilendebragt kan vi begynde at etablere lokale “hyggesteder” langs Korup Å – og her er det meget vigtigt med din mening om hvad du syntes “stien” skal hedde og hvad indholdet skal være,- vi har lovet naturen at alt skal holdes i naturlige materialer- og det er jo en god målsætning, vi er godt på vej og snart i mål

Å-Gruppen består af medlemmer fra : Lodsejerne, Skelund Kirke, Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening

GLÆDELIG JUL og et godt nytår

FRA KORUP Å-GRUPPEN

Jan Thøgersen, Peter Muhl, Jan Vestergaard, Leo Korsgård, Poul Jensen, Poul Møller og Jess Laursen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *