Nye menighedsråd i Skelund og Visborg

I november 2016 skulle der være valg til nyt menighedsråd, hvis der blev indleveret flere lister. Men der kom kun én i hvert sogn, så den liste er valgt!
I Skelund udtræder Hanne Eskildsen og Jonna Jacobsen. De bliver i stedet suppleanter.

Jonna har været i menighedsrådet i flere perioder og har bl.a. været formand. Seneste periode har hun været næstformand og sekretær. Hanne har haft to perioder i rådet (8 år). Senest har hun haft posten som kontaktperson for personalet og også gjort en stor indsats i aktivitetsudvalget.

Vi takker begge for deres store indsats! De nye i menighedsrådet er Inger B Jensen fra Veddum og Hanne M Laursen fra Skelund. Desuden Fortsætter Jan Thøgersen, Veddum; Lene Faber Ussing, Skelund; Titi Busk, Skelund og Poul Degn Jensen, Veddum.

I Visborg udtræder Jan Andersen, Gitta Lybech, Iben Sauer og Henrik Sauer. Gitta har været i
menighedsrådet i 8 år og Henrik har været med i 16 år – deraf 8 år som formand. Vi takker dem alle for det
store arbejde, de har ydet for menigheden gennem årene.

Pernille Drøscher er den eneste, der fortsætter i menighedsrådet. Derudover er valgt fire nye medlemmer:
Henrik Jensen, Margrethe A Jensen, Tracey Madsen og Flemming Wagner.

Konstitution
I Skelund er Jan Thøgersen valgt til formand, Titi Busk er næstformand, Lene Faber er kirkeværge, Poul
Jensen er kasserer, Hanne Laursen er sekretær og Inger Jensen er kontaktperson.

I Visborg er Pernille Drøscher valgt til formand, sekretær og kontaktperson, Margrethe Jensen er
næstformand, Flemming Wagner er kirkeværge og Tracey Madsen er kasserer.

Jan Thøgersen
Se mere på www.skelundkirke.dk

Skelund kirke har holdt 1. Søndag i advent. Det nye menighedsråd havde først arbejdsdag og det nye kirkeår er startet.

img_9272

img_9276

img_9275

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *