Møllerne i Veddum Kær

Der er en proces i gang henimod en udskiftning af møllerne i Veddum Kær. Projektet, der for tiden er under udvikling og behandling i det kommunale system, forventes at føre til udskiftning af otte 75 m. høje møller med ni dobbelt så høje møller, hvis det bliver godkendt af kommunen.
Der er nedsat en følgegruppe for at sikre, at der tages hensyn til lokale bekymringer, og denne gruppe inviterede til en bustur d.29. oktober for at se og lytte på moderne møller, som dem der tænkes opstillet i Veddum Kær.
Vi var knap 20 deltagere, og vi havde en rigtig god tur, hvor vi fik syn for sagen og svar på vore spørgsmål til projektet.
Det lader ikke til, at støjen bliver et problem, da møllerne faktisk er klart mere støjsvage end de gamle møller, og der er normer for både almindelig og lavfrekvent støj.
Den relevante bekymring er snarere skyggevirkningerne fra møllevingerne når solen står lavt. Her kræver kommunen, at en ejendom højst må rammes af skygger 10 timer om året. Projektansøgeren, Eurowind, lover følgegruppen, at vi får et kort over skyggevirkninger, når mølleplaceringen er lagt fast og projektansøgningen sendes ind. På det tidspunkt har vi stadig mulighed for at gribe ind!
Vi vil orientere, når der kommer væsentligt nyt i sagen.

Hilsen Følgegruppen Veddum Kær

mollerveddumkaer

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *