Indkaldelse til ordinær generalforsamling Skelund Midtpunkt I/S

generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skelund I/S.
Fredag den 29. april 2016 kl. 19.00
Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om interessentskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet med assistanceerklæring fra revisionen til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
årsregnskab.
5. Orientering om værdien af interessenternes indskudskapital.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen og/eller interessenter. (eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15/4 2016)
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingerne er Skelund I/S vært ved et stykke smørebrød. Derfor er det nødvendigt med tilmelding, som kan foretages hos Conny, Inger og John eller i fredagsbaren.

Baren åbner som vanligt kl. 17, så kom gerne i god tid og få en snak eller et spil billiard før generalforsamlingen starter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *