En Nordjyde i 3D

Jess Vibech Laursen, Skelund, fylder 60 år d. 16. januar 2016.

Jess v laursen

Jess er født og opvokset i landsbyen Skelund, en opvækst der har været meget præget af forældrenes arbejde med frugtplantagen på Solgården.  Man skulle tidligt op, da æbler og anden frugt skulle køres på auktion ved GASA i Aalborg. Fra det 18. år, og med et kørekort i hånden blev det Jess tjans. Jess er yngste mand ud af en søskendeflok på i alt 4.

Han er udlært elektriker ved Kold, der havde el-forretningen i Skelund.  I sine unge år var Jess til lands, til vands og i luften. I 3D.  Det skal forstås på den måde at han både tog et dykker- og flycertifikat. Han var således medlem af dykkerklubben Piranha, ligesom han også var en del af kredsen omkring flyvepladsen i Buddum. I folkemunde bedre kendt som ”Buddum International Airport”.

Midt i halvfjerdserne begyndte han at kæreste med Hanne der blev ”kvinden i hans liv”. De blev gift i 1982 og der fulgte 3 sønner trip-trap-træsko. Først Mikkel, dernæst Mads og sidst Morten. Drengene er for længst godt på vej. I starten af 1980 erne flyttede Jess og Hanne til Hjørring. Hanne læste til lærer på Hjørring Seminarium og Jess aftjente værnepligt ved Søværnet i Frederikshavn. Efter endt værnepligt fik han ansættelse ved daværende Jysk Telefon.  Da Hanne var færdig med studierne, flyttede de til Sæby, hvor Mikkel og Mads er født. En stor gammel patriciervilla blev projektet.

Jess familie oplevede desværre den store sorg at miste bror Lars, der omkom ved en trafikulykke i 1986. Lars havde forinden overtaget ”Vestervanggaard” der blev drevet som frugtplantage. Nu sammenlagt med Jess barndomshjem ”Solgaarden” var det således en frugtplantage med frugt og bær af anseelig størrelse. Efter Lars død flyttede Jess og Hanne således ”hjem” igen. De overtog Vestervanggaard frugtplantage. Jess var stadig ansat ved telefonvæsenet, det daværende TeleDanmark.

Men nu var det som om der skete noget med Jess. For det at være en del af et landsbyfælleskab vakte hans trang til medinflydelse. Han blev først næstformand i Skelund Landsbyforening, dernæst formand. Formandsposten ”klæbede” til ham og blev en del af hans liv de næste 25 år. Det blev da også værdsat af Skelund Landsbyforening der kårede ham som årets Borger i 2015. Når man involveres så tæt i landsbyanliggender, ligger det næsten til højrebenet, at man inddrages i lokalpolitik.  Således også Jess der har haft to byrådsperioder, – først i Hadsund kommune, og sidst i Mariagerfjord Kommune.

Efter byrådsarbejdet kastede Jess sig over politik via Region Nordjylland, hvor han i dag indtager posten som næstformand og dermed også en del af forretningsudvalget. Jess bestrider gruppeformandsposten for Venstregruppen i Regionen, og som international talsmand i EU Regionsudvalget og medlem af den politiske styregruppe, fylder EU en god portion af hans regionsarbejde. Andre tillidsposter er formandsposten for Pensionskassen Pensam og opgaver som bestyrelsesmedlem i NOVI A/S, Danske regioner i EU, Norddansk EU kontor, Vækstforum, Danske regioners regional- og EU udvalg. Uden for regionen finder man Jess i repræsentantskabet for Mariagerfjord Erhvervsråd, HEF og som formand for fonden Landbo.

Fritiden er blevet brugt på dels det gode skib ”HavAnna” og dels en ferielejlighed i Alanya.

Som person er Jess dedikeret til sit område og sin region. Han interesserer sig for menneskers ve og vel. Dertil tænker han også i løsninger, der kan medvirke til bedre vilkår for både mennesker og virksomheder. Yderligere kommer en lang række positive personlige karaktertræk. Som den helt særlige finder vi hans evne til at kommunikere med alle slags mennesker, på alle plan. Man bliver meget hurtigt fortrolig med Jess. Han har et særligt smittende godt humør, der gang på gang har vist stor værdi – også ved politiske forhandlinger.

Jess har igennem mange år arbejdet med anbragte unge mennesker – og det har været en stor oplevelse med mange erfaringer med unge som har problemer i livet.

Ingen Jess uden et godt bagland, og Jess sætter overmåde stor pris på sin familie, der allerede de senere år er begyndt at blive større. Børnebørn kommer til, og det er helt tydeligt at han befinder sig særdeles godt i hele sin families selskab. Kærligheden til familien er helt tydelig.

Jess er ikke længere i luften. (Kun når han tager på ferie med Hanne). Men han er stadig til lands og til vands. Det gode skib ”HavAnna” blev dog afsat sidste efterår, men lysten til vandet og sejlturene er der jo stadig – så hvem ved? Men Jess er stadig i 3D. Hvorfor? Jo – for med hans alder, sporer man eftertænksomheden, erfaringen, og følelsen af at ” have været her før”. Det giver nye dimensioner og perspektiver, der igen skaber overblik og sikkerhed.  Ressourcer som Jess uden tvivl vil omsætte fremover.

Dagen markeres ved det månedlig Bazar marked på Solgården i Skelund på hans fødselsdag og mellem kl. 12 og 14.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *