Hermed indkaldes til generalforsamling i Skelund I/S.

generalforsamling

Skelund Midtpunkt Generalforsamling

Fredag d. 24/4 2015 kl. 19.00

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skelund I/S.
Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om interessentskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet med assistanceerklæring fra revisionen til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
årsregnskab.
5. Orientering om værdien af interessenternes indskudskapital.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen og/eller interessenter. (eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16/4 2015)
9. Eventuelt.

Herefter afholdes der generalforsamling i Skelund Midtpukt’s Venner, med dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (5 personer)
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 17/4 2015)
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingerne er Skelund I/S vært ved et stykke mad. Derfor er det nødvendigt med tilmelding, som kan foretages hos Conny, Inger og John eller ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *