Veddum vil!

veddum-landsbylaug

Veddum vil!
Onsdag d. 25. april havde Veddum Landsbylaug kaldt til generalforsamling med efterfølgende borgermøde. De ca. 50 fremmødte arbejdede sig hurtigt igennem generalforsamlingen, hvor Jan Thøgersen blev valgt til dirigent og derefter ledte resten af aftenen med sikker hånd. Alle poster til bestyrelsen bød på genvalg, regnskabet viste et lille overskud og formandens beretning udløste applaus.

Et af Landsbylaugets mål for det kommende år er, at få kontingent ind fra min. 100 husstande, så man anmodede om at byens borgere vil tage vel imod giro-kortet, der enten bliver lagt i postkassen eller afleveres personligt i løbet af foråret.

Efter generalforsamlingen var der kaffe, øl og rullepølsemadder at styrke sig på, inden årets borgermøde gik i gang. Som ventet fyldte punktet “skole-børnehave” en del, men der herskede ingen tvivl om, at man står sammen i Veddum, og vil beholde børnehaven i byen, men – det stod også klart, at man vil arbejde tæt sammen med Skelund, og bestemt også med Als og Ø.Hurup for at gøre den østlige del af kommunen synlig – ingen havde lyst til krig landsbyerne imellem!
Udover at tale en del om problematikkerne omkring skole og børnehave, blev også Skelund-Veddums kirsebærtræer diskuteret – der står ca. 100 træer tilbage, som skal placeres, og der kom flere idéer til dette projekt.

Ny “flag-vogn” skal byen også snart investere i ,og man blev sendt hjem i tænkeboksen for at komme på konstruktions-idéer – helst lovlige!
Byens gamle Husflid står tom, og tanken om at restaurere den og lave den klar til et kunstner-fristed eller et “låne-hus” til evt. tilflyttere, blev nævnt som muligheder – Veddum Landsbylaug tilkendegav, at de selvfølgelig vil arbejde videre med idéerne.

Alt i alt blev det en meget vellykket aften med flot fremmøde med borgere i alle aldre, og Landbylauget kan nu arbejde videre i forvisning om, at det arbejde de gør, bliver påskønnet, og at byens borgere bakker op om laugets arbejde.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *