Borgermøde – Lokalplaner for Skelund og Veddum

Mandag aften var 50 borgere mødt frem til Borgermødet om, hvorvidt lokalplanerne for Skelund og Veddum skal bibeholdes som de er i dag, eller om de trænger til en gevaldig fornyelse.

De nuværende lokalplaner er vedtaget tilbage i 2001 og 2005, og indeholder en del restriktioner på såvel valg af materialer som placeringer, genopbygninger m.m.  og om disse restriktive planer er en del af årsagen til den aktuelle nedgang i indbyggerantallet var blot een af spørgsmål der blev debatteret på mødet.

Fra kommunen deltog flere medarbejdere fra Plan og Teknik, som velvilligt svarede på de spørgsmål der var omkring dels de nuværende lokalplaner, samt konsekvenserne ved de 3 forslag, som var medbragt til dagen;

1. Bibeholde de nuværende planer uændret

2. Ophæve lokalplaner uden restriktioner

3. Ophæve lokalplaner med restriktioner på udvalgte områder (bevaringsværdige huse som eksempel).

 

Efter debatten konkluderede ordstyrer, at forvaltningen skal arbejde hen mod ophævelse af lokalplaner, dog med regelsæt på bevaringsværdige bygninger samt på etablering indenfor de 2 byers bymidte.

 

Ydermere blev Skelund/Veddum udviklingsplan genoplivet derhen, at de 4 repræsentanter der i dag udgør Landsbykontoret; Jens Cæsar, Leo Korsgaard, Jan Vestergaard og Jess Laursen suppleres med 1 repræsentant fra hver by; Niels Kjær og Orla Jørgensen.  Denne arbejdsgruppe skal fremadrettet afholde møde med Plan og Teknik omkring de kommende ønsker til udvikling af Skelund/Veddum, og mere info fra gruppens arbejde følger.

 

 

 

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *