Sognepræst Finn Carpentier fylder 65 år – og går på pension!

P1100073-001Finn Carpentier, sognepræst i Skelund og Visborg sogne, fylder 65 år søndag 28. april 2013.

Samme dag holder han afskedsgudstjeneste i sine kirker efter næsten 35 år i de to sogne. Efter gudstjenesterne indbyder de to menighedsråd til afskedsreception i Veddum Sal.

Den sidste tid har været præget af flytning og afvikling. For et par måneder siden flyttede Finn med sin kone Bente til Marcussens Bro i Hadsund, og Skelund Præstegård har de sidste måneder ikke længere fungeret som bolig, men kun som ”arbejdsplads”.

De mange år på samme sted har givet Finn Carpentier et stort kendskab til sine sogne. Han har døbt, konfirmeret og viet flere generationer i samme familie, og da han altid har fundet det vigtigt, at samtaler om dåb, vielser eller begravelser har fundet sted i hjemmene, har han fået en stor kontaktflade. Det har været utroligt rige og givende år, som har været præget af alt muligt præstearbejde, men ikke mindst af at møde mennesker i sorg og glæde, og netop det er én af de stærke sider hos Finn Carpentier  –  at lytte og at samtale også med mennesker på livets kant. Mange har i tidens løb haft stor glæde af disse samtaler. Der har dog også været mange andre opgaver undervejs.

De to spændende kirker er hver blevet restaureret et par gange i årenes løb, projekter, som altid har haft Finns helt store interesse. Tilfældigt er det da heller ikke, at han i 1987 fik udgivet bogen ”Visborg kirke  –  blade af dens historie”, og et par år senere bogen ”Med himmelvendte øjne”, der er en historisk vandring på Skelund kirkegård, og  –  hvem véd  –  måske får han nu som ”pastor emeritus” tid og kræfter til at skrive en bog om Skelund kirke?

I forbindelse med den seneste restaurering af netop Skelund kirke, i 1998 – 99, tog Finn Carpentier initiativ til at få kunstneren Maja Lisa Engelhardt til at farvesætte og udsmykke kirken. Det lykkedes, og kirken fremtræder i dag som én af landets absolut smukkeste landsbykirker. Et af de helt store højdepunkter i forbindelse med den seneste restaurering var, da Dronning Margrethe besøgte kirken kort efter restaureringen i 1999 og efterfølgende gæstede Skelund Præstegård.

Kunstneren Maja Lisa Engelhardt har siden designet to fantastisk smukke messehagler til kirken, der i øvrigt begge i skrivende stund er udstillet på Esrum Kloster i Nordsjælland som 2 ud af i alt 22 hagler.

Foruden sin interesse for kunst er Finn også meget interesseret i lokalhistorie, og han har skrevet flere artikler med lokalhistorisk indhold. Han var desuden initiativtager til dannelsen af en lokalhistorisk forening i Visborg sogn i 1990. Finn Carpentier kan lide at holde foredrag om emner fra det nære miljø eller fra sine mange rejser rundt i verden, og det er uden tvivl på rejser og med foredrag, han vil bruge en del af sin pensionist-tid.

For et par år siden tog Finn Carpentier initiativ til at lave en bibelkreds i Visborg Kirkecenter.

Det har været en glæde for ham, at der har været stor tilslutning og opbakning hertil. Finn har dér kunnet udnytte sin fine teologiske baggrund på bedste vis.

Til søndagens gudstjenester er Finn Carpentier altid mødt særdeles velforberedt, og hans prædikener har været gennemarbejdede og givende at lytte til. Mange har været taknemlige for hans begravelsestaler og hans måde at gennemføre kirkelige handlinger på. Det har været af stor betydning, at han og Bente har kunnet være fælles om gudstjenesterne og alt det andet kirkelige arbejde.

På Stiftsplan har Finn i en længere årrække været medlem af Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission som repræsentant for Mission Afrika, og han har, siden ordningen blev indført og frem til januar 2013, været valgt som sikkerhedsrepræsentant for sine kolleger i Hadsund provsti  –  begge dele ulønnet og frivilligt arbejde.

Finn Carpentier er født i Horsens, hvor han tog en uddannelse som kolonialkommis efter at have forladt folkeskolens 7. klasse. I 1967 begyndte han på Rønde Kursus. Her tog han i 1969 realeksamen og i 1971 klassisksproglig studentereksamen. Samme år blev han gift med Bente. I Aarhus begyndte Bente sin læreruddannelse på Marselisborg Seminarium, mens Finn gik i gang med teologistudiet på Århus Universitet. Herfra tog han embedseksamen i efteråret 1977. Den 1. august 1978 blev han ansat som sognepræst i Skelund og Visborg.

Sammen fik parret døtrene Tine og Hanne. Tine blev desværre dræbt ved et tragisk glatføreuheld den 1. februar 2004, kun 20 år gammel. Hanne studerer nu til ergoterapeut i København, og forhåbentlig bliver der efter 1.maj en masse friweekends til at besøge hende og kæresten Moses.

I sin fritid har Finn siden 1991 været aktivt medlem af Hadsund Rotary Klub og har modtaget ordenen Paul Harris Fellow for sin indsats her.

Siden 2006 har Finn og Bente haft sommerhus i Haslevgårde Bakker, og i det rekreative område her, hvor Finn i øvrigt tager sig nogle gevaldige løbeture, vil de gerne tilbringe meget mere tid. Deres nye bolig i Hadsund og de skønne omgivelser ved Mariager Fjord glæder de sig ligeledes til at lære bedre at kende. Rejser vil der uden tvivl også blive mange af, men parret vil altid have forbindelse til Skelund og Visborg  –  35 år sætter sig sine spor!

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *