Kirsebæralléen fra Skelund til Veddum skal renoveres

Skelund-Veddum landsbykontor har fået tilsagn om 169.125,00 kr. fra Projektstøttekontoret under NaturErhvervstyrelsen til genplantning af den allé, som blev skabt for ca. 15 år siden. Til genplantning produceres træer af de originale Skelund-Veddum kirsebær.

Projektet er lavet i samarbejde med Villy Mougaard fra Blomstergården ved Viborg, der udover at rumme en af Danmarks største samlinger af frugttræer og –buske, er specialister i at opformere træer af ældre sorter til bevaring for eftertiden. På Blomstergården er man allerede i gang med at lave de nye træer. Der er klippet podekviste på nogle af de få træer, der er tilbage af den oprindelige Skelund-Veddum kirsebærsort. Podekvistene podes på rødder af fuglekirsebær og til september plantes de første små, nye kirsebærtræer ud.

kirsebær 016

Ud over at alléen genskabes skal der i samarbejde med bl.a. Lokalhistorisk forening laves et hæfte med historien om kirsebærrene i Skelund og Veddum. Før i tiden leverede området store mængder af kirsebær til fremstilling af kirsebærvin og forskellige andre kirsebærprodukter. Med projektet håber vi at få skabt en ny æra for de gamle kirsebærtraditioner på egnen. Vi håber der kan skaffes tilstrækkeligt med kirsebær til en prøveproduktion af kirsebærvin hos en vinproducent. På sigt åbnes der op for en lokal produktion af kirsebærprodukter med henblik på at fortælle besøgende at de befinder sig i et af de gamle kirsebærområder i Danmark.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos formanden for Skelund-Veddum Landsbykontor Jess Vibech Laursen på tlf. 4032 5377, Gartner Danny Juul Jensen på tlf. 3030 1176 eller hos projektets praktiske gris Villy Mougaard, Blomstergården ved Viborg på tlf. 8665 1288.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *