vsv

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i VSV

vsvPressemeddelelse

Flisopvarmet vand i rørene inden jul

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling
Bestyrelsen for Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Visborg Forsamlingshus tirsdag d. 7. august 2012. Bestyrelsen ville informere forbrugerne om mulighederne for at få varme fra Hadsund By’s Fjernvarmeværk, og derved nedsætte den årlige varmeregning med mindst 25% for en gennemsnitsforbruger.

Indledning og præsentation af projekt
Formand for V.S.V. Kraftvarmeværk Niels Jørgen Godskesen indledte mødet.
Herefter tog Bjarne Lykkemark fra Rambøll over. Bjarne Lykkemark gennemgik forløbet og arbejdet siden det sidste informationsmøde i Veddum Forsamlingshus i februar 2012, hvor bestyrelsen igangsatte arbejdet med et projektforslag for et solfangeranlæg ved Veddum samt et projektforslag for forblivelsespligt.
Ligeledes præsenterede Bjarne Lykkemark det projekt, som bestyrelsen har sendt til Mariagerfjord Kommune til godkendelse.

Bestyrelsen har arbejdet med 2 muligheder efter at energiforliget blev en realitet i marts måned 2012:
• Eget 1 MW træpilleanlæg
• 1 MW flisvarme fra Hadsund By’s Fjernvarmeværk.

Bestyrelsen finder det mest interessant, at få flisvarme fra Hadsund By’s Fjernvarmeværk.
Rambøll blev sekunderet af værkets revisor Jørn Velling specielt omkring værkets gæld og nye lån. Bestyrelsen havde det tidligere bestyrelsesmedlem Jess Laursen som ordstyrer.

Konklusion
På den ekstraordinære generalforsamling i Visborg d. 7 august 2012 var der fuld opbakning til varme fra Hadsund By’s Fjernvarmeværk og en forlængelse af lån.
Der var kun 29 af de 190 mødedeltagere der stemte imod forblivelsespligten. Denne afstemning gentages med stemmesedler på den kommende ordinære generalforsamling.
Projektforslag om solcelleanlæg er lagt i bero.

Bestyrelsens kommentarer
Bestyrelsen er glade for det flotte fremmøde med mere end 190 forbrugere som var mødt op og bestyrelsen synes, at det blev en god ekstraordinær generalforsamling i Visborg Forsamlingshus.
Bestyrelsen har lagt både det indsendte projektforslag og de præsenterede slides ud på værkets hjemmeside, så forbrugerne har mulighed for at sætte sig nærmere ind i projektet.
Bestyrelsens vil revurdere tarifferne når projektet er etableret og låneforholdene er afklarede.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *