Informationsmøde VSV fjernvarme

vsvPå grund af de stadigt stigende brændsels- og energiafgifter og den deraf alt for høje varmepris, har bestyrelsen for Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk, anmodet rådgivningsfirmaet Rambøll A/S, om at få udarbejdet en projektbeskrivelse, der bearbejder en mulig investering af et solfangeranlæg til værket. Projektbeskrivelsen belyser det samfundsøkonomiske aspekt ved investeringen, samt hvad et projekt af denne karakter indebærer for den enkelte forbruger, og hvad den enkelte forbruger kan spare.

Bestyrelsen har fået forelagt projektet og anbefaler, at man går videre. Det er nu op til andelshaverne at ytre sin mening.

Derfor indkalder bestyrelsen andelshaverne til et orienterende møde onsdag d. 8. feb. kl. 19.00 i Veddum sal.

På mødet vil Peter Holm fra Rambøll A/S fremlægge projektet. Udvalgsformand Preben Christensen fra kommunens Teknik-og Miljøudvalg vil ligeledes være tilstede og fremlægge kommunens synspunkter og svare på spørgsmål.

Se i øvrigt www.v-s-v.dk – seneste info.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Latest Comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *